Inloggen

PTA

PTA staat voor "Programma voor Toetsing en Afsluiting". Het PTA is een document waarin precies beschreven staat hoe het examencijfer voor elk vak bepaald wordt. Elke school is verplicht een PTA te hebben voor alle examenvakken. Het PTA is te vinden op de website van je school of je krijgt het PTA aan het begin van ieder schooljaar uitgereikt.

Schoolexamen

Het natuurkunde-examen bestaat uit twee gedeelten die samen je examencijfer bepalen: Het centraal-examen (CE) en het schoolexamen (SE). Het PTA gaat over hoe het cijfer voor je schoolexamen bepaald wordt.

Wat staat er in het PTA?

In het PTA staan alle toetsen die meetellen voor het schoolexamencijfer van een vak. Een toets die meetelt wordt daarom ook wel een "PTA-toets" genoemd. Voor elke toets kun je in het PTA vinden...
  • Wanneer de toets afgenomen wordt
  • Hoe zwaar de toets meetelt
  • Waar de toets over gaat (welke stof)
  • Of je de toets mag herkansen of niet
Ook staat er in het PTA of een toets een schriftelijk toets of een prakticum is of (bij sommige vakken) een mondeling.

PTA natuurkunde

De overheid stelt een aantal eisen aan het PTA. Zo moeten bij natuurkunde bepaalde onderwerpen verplicht in het PTA voorkomen. Zo is de school bijvoorbeeld verplicht om bij natuurkunde praktische vaardigheden te toetsen en in het PTA op te nemen. De eisen waaraan het PTA van je school moet voldoen kun je altijd terugvinden op examenblad.nl.

Praktische opdrachten

De manier waarop een school bepaalde onderwerpen toetst mag de school zelf bepalen. Zo worden op veel scholen de praktische vaardigheden getoetst met een praktische opdracht (PO) of een practicumtoets. De school is wel verplicht om duidelijk in het PTA op te nemen hoe ieder cijfer tot stand komt.

Verschillen tussen scholen

Hoewel de eisen die aan scholen gesteld worden gelijk zijn, zijn er wel verschillen tussen scholen. Zo mag een school zelf bepalen wanneer welk onderwerp getoetst wordt en hoe zwaar het meetelt. Ook zijn er zogenaamde 'keuzeonderwerpen' waarbij de school zelf bepaalde onderwerpen mag kiezen.

Hoe kom ik aan het PTA?

Elke school is verplicht om het PTA beschikbaar te stellen aan leerlingen. De meeste scholen hebben het PTA in het "Examenreglement" opgenomen wat op de schoolwebsite staat. Sommige scholen delen het als boekje uit aan alle bovenbouwleerlingen. Kun je het PTA van jouw school niet vinden? Vraag er naar bij je mentor.

Tips bij het leren
Tips voor het voorbereiden en trainen voor een natuurkundetoets of examen.

BINAS
Waar staat wat in BINAS? Welke editie van BINAS heb je nodig? Alles over het gebruik van BINAS.

Quizvragen
Handige online quizvragen. Je krijgt telkens nieuwe vragen. Ideaal om mee te oefenen..

Examentips
Binnenkort centraal examen natuurkunde? Kijk hier voor tips.

Grafieken op de computer
Leer hoe je een goede natuurkundegrafiek tekent met Google Spreadsheets of Excel.

CCVX-examens natuurkunde
Toelatingsexamen natuurkunde aan de universiteit.

Centraal- en schoolexamen
Waaruit bestaat het eindexamen natuurkunde?

Schoolboeken natuurkunde
Overzicht van de verschillende schoolboeken voor natuurkunde.

PTA
PTA staat voor "Programma van Toetsing en Afsluiting". Wat houdt dit nou precies in?

Praktische Opdrachten
Op zoek naar een leuk PO voor natuurkunde? Kijk hier voor ideeën.

Formules natuurkunde
De belangrijkste formules op een rijtje. Met uitleg symbolen en eenheden.

21+ toets natuurkunde
Toelatingsexamen voor HBO-opleidingen voor leerlingen van 21 jaar of ouder .

Examentraining natuurkunde?
Doe het zelf, gewoon lekker thuis.

Taak natuurkunde
Voor als je in de zomervakantie een taak hebt gekregen...

Rekenmachines
Alles over het gebruik van de rekenmachine bij natuurkunde.

Herexamen/2e tijdvak
Alles over natuurkunde-examen in het 2e tijdvak.

Staatsexamen natuurkunde
Haal je deelcertificaat via het staatsexamen.

N-termen
Alles over de normering en berekening van je CE-cijfer

Schoolabonnement
Met een schoolabonnement hebben alle leerlingen in een klas, cluster of jaarlaag toegang tot alle materiaal.

Verslag natuurkunde
Natuurkundeverslag schrijven? Alles waar je op moet letten.

Coördinatentransformatie
Leer hoe je verbanden onderzoekt met coördinatentransformaties.

Omschrijven formules
Leer hoe je formules stap-voor-stap omschrijft tot een andere vorm.

Wiskunde A of B?
Welke soort wiskunde kun je het best kiezen als je natuurkunde doet.