ALGEMENE VOORWAARDEN
ABONNEMENTEN & UPGRADES NATUURKUNDEUITGELEGD.NL
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle abonnementen en upgrades zijn ter inzage beschikbaar op https://natuurkundeuitgelegd.nl.
 2. Met een abonnement of upgrade krijgt de gebruiker het recht om videolessen gedurende een bepaalde periode op de website of via de app te bekijken. De videolessen en alle auteursrechten blijven eigendom van natuurkundeuitgelegd.nl.
 3. Het is niet toegestaan videolessen te downloaden, kopiëren, dupliceren, publiceren, verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.
 4. Abonnementen en upgrades zijn strikt persoonlijk: Alleen de gebruiker op wiens e-mailadres het abonnement of de upgrade staat mag gebruik maken van het account. Het beschikbaar stellen van inlogcodes aan derden is uitdrukkelijk verboden.
 5. Het is niet toegestaan om op meer dan één apparaat tegelijk ingelogd te zijn op de website.
 6. Het is niet toegestaan om videolessen in het openbaar, zoals bijvoorbeeld in een klaslokaal, te vertonen zonder uitdrukkelijk toestemming vóóraf van natuurkundeuitgelegd.nl.
 7. Overtreding van bovenstaande regels kan ertoe leiden dat het account definitief wordt geblokkeerd zonder recht op teruggave van het abonnementsgeld.
 8. Hiernaast behoudt natuurkundeuitgelegd.nl het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, deze schade te verhalen op de gebruiker.
 9. Natuurkundeuitgelegd.nl doet zijn best om ervoor te zorgen dat de videolessen altijd beschikbaar zijn. Natuurkundeuitgelegd.nl kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor technische problemen buiten onze invloed.
 10. Natuurkundeuitgelegd.nl doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en compleet is. Natuurkundeuitgelegd.nl kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van eventuele fouten. Raadpleeg bij twijfel altijd je docent of de officiële exameninformatie op examenblad.nl.
 11. Voor gebruik van de databandbreedte van de server geldt een 'fair use policy'. In de praktijk betekent dit dat bij normaal gebruik de videolessen onbeperkt bekeken kunnen worden. Natuurkundeuitgelegd.nl houdt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
 12. Voor alle abonnementen en upgrades geldt een wettelijke herroepingtermijn van 14 dagen. Na deze termijn is het abonnement definitief en loopt automatisch af op de einddatum