Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle als "schoolabonnement" afgesloten overeenkomsten tussen natuurkundeuitgelegd.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54204208, verder te noemen "natuurkundeuitgelegd.nl" en de partij die het schoolabonnement afneemt hierna te noemen "de school".

Artikel 1: Toegang tot website
Lid 1: Natuurkundeuitgelegd.nl geeft een bij de aanmelding afgesproken aantal medewerkers en leerlingen van de school, verder te noemen "de gebruikers" toegang tot alle materiaal op de website www.natuurkundeuitgelegd.nl, hierna te noemen "de website" inclusief de videolessen.
Lid 2: Natuurkundeuitgelegd.nl draagt zorg voor aanmelding, registratie, en toegangsbeheer. Gebruikers dienen zichzelf in te schrijven.
Lid 3: De school draagt zorg voor het op orde zijn van de e-mailaccounts en garandeert dat alleen eigen leerlingen en medewerkers toegang hebben tot mailaccounts met de aan natuurkundeuitgelegd.nl doorgegeven domeinna(a)m(en).
Lid 4: Gebruikers zijn gebonden aan dezelfde algemene voorwaarden als andere gebruikers van de website en dienen hiermee akkoord te gaan bij het aanmelden. De school heeft kennis genomen van deze algemene voorwaarden en onderschrijft deze.
Lid 5: Natuurkundeuitgelegd.nl heeft het recht om individuele gebruikers die zich niet aan de algemene voorwaarden houden de toegang tot de website te ontzeggen.

Artikel 2: Leerlinggegevens
Lid 1: De school levert geen leerlinggegevens aan natuurkundeuitgelegd.nl. Natuurkundeuitgelegd.nl zorgt er voor dat individuale leerlingen toegang krijgen zonder dat de school hiervoor gegevens hoeft aan te leveren.
Lid 2: Natuurkundeuitgelegd.nl levert geen gegevens van het gebruik van individuele gebruikers, waaronder leerresultaten, aan de school, ook als het om gegevens van leerlingen van de school gaat.
Lid 3: Omdat de school en natuurkundeuitgelegd.nl geen leerlinggegevens uitwisselen is er geen verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Artikel 3: Gebruik videolessen op school
Lid 1: De school mag de videolessen in groepsverband vertonen mits dit binnen de eigen school gebeurt.
Lid 2: De school mag links naar individuele videolessen opnemen in haar elektronische leeromgeving (ELO) of website mits gelinkt wordt naar de website van natuurkundeuitgelegd.nl.
Lid 3: Het downloaden en op de elektronische leeromgeving of website plaatsen van de videolessen zelf of het op een andere manier verspreiden van de videolessen zelf is en blijft uitdrukkelijk verboden.

Artikel 4: Vergoedingen
Lid 1: Voor de toegang tot de website betaalt de school aan natuurkundeuitgelegd.nl een vergoeding zoals bij aanmelding overeengekomen.
Lid 2: De school verplicht zich tot betaling van het overeengekomen bedrag vůůr het ingaan van het schoolabonnement.
Lid 3. Natuurkundeuitgelegd.nl behoudt zich het recht voor de toegang te blokkeren zolang de betaling niet, of niet volledig gedaan is.
Lid 4. Mocht het in gebreke blijven van de school, zoals bedoeld in het vorige lid, leiden tot een verlate ingangsdatum dan is natuurkundeuitgelegd.nl niet verplicht het gemiste gebruik van de website te compenseren. Noch financieel, noch in opschuiven van de afgesproken einddatum van het schoolabonnement.
Lid 5. De slagingsgarantie bij individuele abonnementen is niet van toepassing op schoolabonnementen.

Artikel 5: Intellectuele Eigendom
Lid 1: Auteursrechten op alle materialen op de website blijven eigendom van natuurkundeuitgelegd.nl.

Artikel 6: Duur en beŽindiging
Lid 2: Deze overeenkomst gaat direct in na de overeengekomen ingangsdatum en blijft van kracht tot de overeengekomen einddatum van het schoolabonnement.
Lid 2. Het aangaan van een schoolabonnement is definitief. Het is niet mogelijk om het schoolabonnement voor aanvang of tussentijds te beŽindigen en er geldt geen bedenktijd of herroepingsrecht.
Lid 3: Ook na afloop van het schoolabonnement blijft Artikel 5 van kracht.