Inloggen

Afbuiging van elektronen

CCVX Voorbeeldtentamen 12 | Opgave 5

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Voor de brogliegolflengte geldt

λ = h/p

De impuls (p) is gelijk aan m·v. Uit de formule voor impuls (p=m·v) en kinetische energie (Ek ½mv2) volgt dat

Ek = ½·p2/m

De impuls kunnen we dus schrijven als

p = √2·m·Ek

Als de elektronen uit de versneller komen is hun kinetische energie gelijk aan de elektrische energie die ze bij het versnellen hebben gekregen. Hiervoor geldt

Eel = q·U

Als we dit met q gelijk aan de lading van de elektronen (e) invullen in de formule voor de impuls vinden we

p = √2·m·e·U

Voor de brogliegolflengte vinden we dan

λ = h / √2·m·e·U

Vraag b

Invullen van de in de vorige opgave afgeleide formule van

U = 5,0·103 V
m = 9,1094&missot;10-31 kg (Binas tabel 7)
e = 1,6022·10-19 C (Binas tabel 7)
h = 6,6261·10-34 Js (Binas tabel 7)

geeft

λ = 1,7344·10-11 m

Afgerond is dit een golflengte van 0,017 nm.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Afbuiging van elektronen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Afbuiging van elektronen

Over "Afbuiging van elektronen" zijn nog geen vragen gesteld.