Inloggen

Bal aan elastiek

CCVX Voorbeeldtentamen 10 | Opgave 2

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Direct na het wegslaan heeft de bal kinetische energie en potentiele energie (zwaarte-energie). Bij het neerkomen op de grond is de energie omgezet in kinetische energie. Volgens de wet van behoud van energie kan er geen energie verloren gaan en geldt dus

Ek,voor + Ez,voor = Ek,na

½m·vvoor2 + m·g·h = ½m·vna2

½·0,056·192 + 0,056·9,81·2,10 = ½0,056·vna2

en dus

vna2 = ½·0,056·192 + 0,056·9,81·2,10 / (½·0,056)

vna2 = 192 + 2·9,81·2,10

vna2 = √402,202 = 20,055 ms-1

Afgerond een snelheid van 20 ms-1.

Vraag b

Het blok is een platte schijf gemaakt van lood en heeft een massa van 4,5 kg. Met de dichtheid van lood uit Binas tabel 8 (ρ = 11,3·103) vinden we voor het volume

V = m/ρ = 4,5 / 11,3·103 = 3,9823·10-4 m3

De vorm is een platte cilinder. Voor het volume van een cilinder geldt (Binas tabel 36B)

V = π·r2·h

Voor de straal (r) vinden we dan

r = √V/(hπ)

r = √(3,9823·10-4 / (5·10-3·π) = 0,01592 m

De diameter is het dubbele hiervan en is gelijk aan afgerond 32 cm. Dit is inderdaad veel groter dan de dikte van 5 mm.

Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Bal aan elastiek"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Bal aan elastiek

Op woensdag 15 nov 2023 om 15:52 is de volgende vraag gesteld
Beste meneer bij vraag C:
hoe kan je weten dat je de uitrekking (9,9m) - de lengte (4.6) moet doen? ipv bij elkaar optellen?

Erik van Munster reageerde op woensdag 15 nov 2023 om 16:27
Omdat het niet uitgerekte (slappe) elastiek 4,6 m lang is. Pas als de bal 4,6 m weg is begint het elastiek met uitrekken. Als de bal 9,9 m weg is is het elastiek dus 5,3 m uitgerekt.