Inloggen

Breking

CCVX Voorbeeldtentamen 10 | Opgave 3

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

In figuur 2 is te zien dat de lichtstraal vanuit de koude lucht teruggekaatst wordt op het grensvlak van koude en warme lucht. Totale reflectie, ook wel totale interne reflectie genoemd, kan alleen optreden bij een overgang naar kleinere brekingsindex. Dit betekent dat de brekingsindex van hete lucht kleiner is dan die van koude lucht.

Vraag b

In de afbeelding hieronder zijn via de spiegelbeelden van de punten A en B de lichtstralen geconstrueerd die van A (groen) en vanaf B (blauw) naar punt P lopen. Te zien is dat hoe meer naar links de reflectie plaatsvindt hoe groter de hoek met de normaal. Voor de lichtstraal vanaf punt L (zwart) is deze hoek groter dan de grenshoek omdat er totale reflectie plaatsvindt. Voor de lichtstraal vanaf B is deze hoek kleiner en dit zal dus de lichtstraal zijn die precies op de grenshoek de overgang raakt.

Vraag c

  • Er geldt sin g = 0,99996 dus voor de grenshoek g vinden we dan

    g = sin-1 0,99996 = 89,4875°

    De grenshoek is gemeten ten opzicht van de normaal. Ten opzichte van het oppervlak (de kijkhoek) is dit 90 - 89,4875 = 0,5125 °.
  • Wanneer we de grafiek (fig. 3) aflezen bij α = 0,5125 ° vinden we een temperatuur van 50 °C.

Vraag d

De situatie is nu ondersteboven. Een warme luchtlaag zeeft nu hoog boven het zeeoppervlak bovenop een koude luchtlaag. Totale reflectie vindt nu plaats aan de anderkant van de warme luchtlaag en lichtstralen worden terug naar beneden gekaatst.

breking-1

Vraag over "Breking"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Breking

Over "Breking" zijn nog geen vragen gesteld.