Inloggen

Draaislinger

CCVX Voorbeeldtentamen 9 | Opgave 2

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Als de massa aan stil de veer hangt zonder dat er aan getrokken wordt is de massa in evenwicht. De veerkracht (omhoog) is dan gelijk aan de zwaartekracht (omlaag). Voor de grootte van de kracht die de veer uitoefent vinden we dan

Fv = Fz = 9,81·2,8 = 27,468 N

Met de veerconstante rekenen we uit hoe ver de veer dan is uitgerekt. Uit Fv = C·u volgt

u = Fv/C = 27,468 / 49 = 0,5606 m

Als de massa vanuit deze positie 8,0 cm naar beneden wordt getrokken wordt de totale uitrekking

u = 0,5606 + 0,080 = 0,6406 m

Voor de kracht die de veer uitgoefent vinden we dan

Fv = 49·0,6406 = 31,388 N

Afgerond is dit een kracht van 31 N.

Vraag b

Met de formule voor een massa-veersysteem (T = 2π√m/C) vinden we voor de periode

T = 2π√2,8/49 = 1,50197 s

Voor de frequentie vinden we dan met f = 1/T

f = 1/1,50197 = 0,6658 Hz

Afgerond is dit inderdaad 0,67 Hz.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Draaislinger"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Draaislinger

Over "Draaislinger" zijn nog geen vragen gesteld.