Inloggen

Elektriciteit

CCVX Voorbeeldtentamen 12 | Opgave 2

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

(Zie afbeelding hieronder) Een spanningsmeter moet altijd parallel aangesloten worden op datgene wat gemeten wordt. In dit geval moet de voltmeter dus parallel aan BC worden aangesloten.

Een stroommeter moet altijd in serie staan. De stroom door AC loopt via de bovenkant van de schakeling naar de -pool van de batterij. Als de stroommeter hier staat meet deze alle stroom door AC.

Vraag b

b1:
In de opgave staat dat RAB = 40 Ω. De weerstand zit direct aangesloten op de batterij en met de wet van Ohm vinden we voor de stroomsterkte

I = U/R = 20V / 40Ω = 0,50 A

Deze stroomsterkte geldt in de hele weerstand dus ook voor gedeelte AB.

b2:
De spanning over gedeelte BC is 5,0 V. Met de wet van Ohm vinden we dan voor de weerstand

RBC = U/I = 5,0 V / 0,50 A = 10 Ω
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Elektriciteit"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Elektriciteit

Over "Elektriciteit" zijn nog geen vragen gesteld.