Inloggen

Gammastraling

CCVX Voorbeeldtentamen 10 | Opgave 5

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Door één plaats wordt 96% van de opvallende straling doorgelaten. Dit is een factor 0,96. Als dit bij 5 plaatjes achtereen gebeurt is de overblijvende straling

0,96·0,96·0,96·0,96·0,96 = 0,965 = 0,84935

Er is dus nog maar 84,935% over en dus is 15,065% van alle straling geabsorbeerd. Dit is minder dan 20%.

Vraag b

De gegeven formule luidt

ne = ρ · Z / ma

Wanneer we de bij behorende eenheden invullen vinden we

eenheid ne = [kg m-3] [eenheidsloos ] / [kg]

eenheid ne = m-3

De eenheid is dus 'per kubieke meter'. Dit klopt want ne betekent ook aantal elektronen per volume.

Vraag c

Als we de gegeven formule omschrijven vinden we

σ = ln 2 / (d½ · ne)

De halveringdikte van aluminium voor straling van 1,0 MeV vinden we in Binas tabel 28F: 4,2·10-2 m. Voor de berekening van ne gebruiken we de formule uit de vorige vraag. Gegevens over aluminium vinden in Binas. We vullen hier in

ρ = 2,70·103 kg/m3 (tabel 8)
Z = 13 (tabel 99)
ma = 4,48·0-26 kg (26,98 u)

We vinden dan

ne = 7,8348·1029 m-3

Voor het effectieve trefoppervlak vinden we dan

σ = ln 2 / (4,2·10-2 · 7,8348·1029)

σ = 2,1064·10-29 m2

Afgerond is dit 2,1·10-29 m2.

Vraag d

De grafiek in fig 3 is een coördinatentransformatie waarbij horizontaal niet ne staat maar 1/ne. Er is een rechte lijn door 0 te zien wat betekent dat er een recht evenredig verband tussen dfrac12; en 1/ne is. En dus een omgekeerd evenredig verband tussen d½ en ne. Dit betekent: als d½ groter wordt met een bepaalde factor wordt ne kleiner met dezelfde factor. Met andere woorden: het product (d½·ne) blijft altijd constant. Voor het effectieve trefoppervlak (σ) geldt de omgeschreven formule uit de vorige opgave:

σ = ln 2 / (d½ · ne)

Onder de deelstreep staat d½·ne en dit blijft altijd constant. Dit betekent dan σ hetzelfde is voor alle waarden van d½.

Vraag over "Gammastraling"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Gammastraling

Over "Gammastraling" zijn nog geen vragen gesteld.