Inloggen

Gammastraling

CCVX Voorbeeldtentamen 10 | Opgave 5

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Door één plaats wordt 96% van de opvallende straling doorgelaten. Dit is een factor 0,96. Als dit bij 5 plaatjes achtereen gebeurt is de overblijvende straling

0,96·0,96·0,96·0,96·0,96 = 0,965 = 0,84935

Er is dus nog maar 84,935% over en dus is 15,065% van alle straling geabsorbeerd. Dit is minder dan 20%.

Vraag b

De gegeven formule luidt

ne = ρ · Z / ma

Wanneer we de bij behorende eenheden invullen vinden we

eenheid ne = [kg m-3] [eenheidsloos ] / [kg]

eenheid ne = m-3

De eenheid is dus 'per kubieke meter'. Dit klopt want ne betekent ook aantal elektronen per volume.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Gammastraling"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Gammastraling

Over "Gammastraling" zijn nog geen vragen gesteld.