Inloggen

Gelijkrichtcel

CCVX Voorbeeldtentamen 7 | Opgave 2

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

De twee diodes aan de linkerkant staan zo aangesloten dat stroom vanaf X naar punt B toe loopt en van punt A weg loopt. De andere diodes moeten dus ook moeten zo staan dat stroom vanaf Y naar B toeloopt en vanaf A weg. Zie afbeelding hieronder.

Vraag b

De gelijkrichtcel zorgt ervoor dat de dalletjes omklappen en veranderen in bergjes. Een complete periode in figuur 2 bestaat dus uit 2 bergjes. Aflezen geeft dan T =20 ms. Voor de frequentie vinden we dan met f = 1/T

f = 1 / 20·10-3 = 50 Hz

Vraag c

In de grafiek (fig. 4) lezen we af dat met weerstand er pas stroom gaat lopen op het moment dat de spanning zonder weerstand 1,6 V zou zijn. Er staan steeds twee diodes is serie. De spanning over één diode is dus 0,8 V.

Vraag d

Geleiding of conductantie (G) is een maat voor hoe goed iets stroom geleidt. Het is het omgekeerde van de weerstand (G = 1/R). Bij een negatieve spanning staat de diode in de sperrichting en geleidt de diode niet (G=0). Vanaf de bepaalde positieve grensspanning gaat de diode wel ineens goed geleiden (G ↑). Enige grafiek die dit patroon laat zien is grafiek D.

Vraag e

Zie afbeelding hieronder. Voor de stroom door de weerstand geldt volgens de wet van Ohm I = U / R. Bij een constante weerstand van 2,5 kΩ geldt dus

I = U / 2,5·103

Stroomsterkte is dus recht evenredig met de spanning en de vorm van de I,t-grafiek zal dus hetzelfde zijn als de U,t-grafiek mét weerstand van figuur 4 (doorgetrokken lijn). De maximale stroom loopt bij maximale spanning. In de U,t-grafiek lezen we hiervoor U = 9,0 V af. Voor de maximale stroom vinden we dan

Imax = 9,0 / 2,5·103 = 3,6·10-3 A.

gelijkrichtcelccvx-1

Vraag over "Gelijkrichtcel"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Gelijkrichtcel

Over "Gelijkrichtcel" zijn nog geen vragen gesteld.