Inloggen

Geluid

CCVX Voorbeeldtentamen 8 | Opgave 2

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Voor de golflengte geldt

λ = v/f

De frequentie (f) is steeds gelijk en wordt bepaald door de toongenerator. De geluidssnelheid (v) is in glas veel groter dan in water (zie Binas tabel 15A). Dit betekent dat de golflengte (λ) ook groter zal zijn in het glas.

Vraag b

De staande golf die in de kolf ontstaat heeft drie buiken: twee aan de randen van de kolf en eentje in het midden. Het patroon dat ontstaat is dus

B K B K B

Dit vormt bij elkaar één hele golflengte. De golflengte is dus gelijk aan de binnendiameter van de buis en dus 6,2 cm. De geluidssnelheid in water van 20 °C (293 K) vinden we in Binas tabel 15A en is 1484 ms-1. Met v = f·λ vinden we dan

f = v/λ = 1484 / 0,062 = 23935 Hz

Afgerond een frequentie van 2,4·104 Hz.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Geluid"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Geluid

Op vrijdag 24 nov 2023 om 23:27 is de volgende vraag gesteld
Hallo meneer bij vraag D..
Hoe kom ik aan die 13^3, hij wordt 13x zo groot maar waar komt dat ^3 vandaan?
alvast bedankt

Erik van Munster reageerde op vrijdag 24 nov 2023 om 23:38
De derde macht (^3) komt omdat het om een volume gaat. Voor de inhoud van een bol geldt (zie Binas tabel 36)

V = 4/3 π r^3

Daar zie je de derde macht ook staan: als r 13 keer zo groot wordt wordt het volume dus 13^3 keer zo groot. Vandaar.