Inloggen

Geluid

CCVX Voorbeeldtentamen 5 | Opgave 2

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Op het scherm van de oscilloscoop lezen we bij kanaal 1 af dat 2,5 trillingen 8,1 hokjes duren. Één trillingstijd is dus 8,1/2,5 = 3,24 hokjes. De tijdbasis van de oscilloscoop staat ingesteld op 0,5 ms per hokjes. Voor de trillingstijd (T) vinden we dan

3,24 · 0,5·10-3 = 1,62·10-3 s

Voor de frequentie vinden we dan met f = 1/T

f = 1 / 1,62·10-3 = 617,28 Hz

Afgerond is dit 6,2·102 Hz.

Vraag b

Punt Q bevindt zich verder van de geluidbrond van P. Het geluid bij Q zal dus iets zachter zijn. Om toch dezelfde amplitude op het oscilloscoopscherm te krijgen moet het signaal van punt Q iets meer versterkt worden dan het signaal van punt P. De ingestelde gevoeligheid voor Q is dus iets groter en de gevoeligheid van P zal dus iets kleiner zijn dan die van Q.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Geluid"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Geluid

Over "Geluid" zijn nog geen vragen gesteld.