Inloggen

Geneeskunde

CCVX Voorbeeldtentamen 5 | Opgave 4

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

In Binas tabel 25 is te vinden dat Molybdeen-99 vervalt via β--verval met γ-verval. De vervalvergelijking wordt dus

9942Mo → 99m43Tc + 0-1β + 00γ

Vraag b

De in de opgave gegeven formule voor de effectieve- biologische- en radioactieve halveringstijd kunnen we schrijven als

t½,effectief-1 = t½,biologisch-1 + t½,radioactief-1

Hieruit volgt

t½,effectief = [t½,biologisch-1 + t½,radioactief-1]-1

Invullen van

t½,biologisch = 10 h
t½,radioactief = 6 h (uit Binas)

geeft

t½,effectief = [10-1 + 6-1]-1

t½,effectief = [0,10 + 0,166667]-1

t½,effectief = 0,1166667-1 = 3,75 u

Voor de overblijvende massa na een tijd t geldt

m = m0·½t/t½

Na 24 uur vinden we dan

m/m0 = ·½24/3,75 = 0,011841

Afgerond is er na 24 uur een percentage van 1,2% over van de beginhoeveelheid.

Vraag c

De kanaaltjes in de loden plaat zorgen er voor dat alleen γ-fotonen die loodrecht op het kristal vallen het kristal bereiken. γ-fotonen die schuin invallen worden door het lood geabsorbeerd. Op die manier is van elk gemeten foton te herleiden van welke positie in het lichaam het foton afkomstig is en kan een afbeelding geconstrueerd worden.

Vraag d

Zie afbeelding hieronder. Voor elk van de 4 detectoren is in het blauw aangegeven waar de gedetecteerde straling vandaar komt. De plaats waar de 4 blauwe gebieden met elkaar overlappen is de plaats waar de straling vandaan komt. In de afbeelding is dit weergegeven met een geel rechthoekje.

Vraag e

Om de equivalente dosis te bepalen berekenen we eerst de totale geabsorbeerde energie. Per foton is de energie 0,14 MeV. Als we dit van elektronvolt omrekenen naar Joule is dit

0,14·106 ·1,602·10-19 = 2,2428·10-14 J

In totaal zijn er 2,0·1013 kernen waarvan 38% van de energie geabsorbeerd wordt binnen het lichaam. Voor de totale geabsorbeerde energie vinden we dan

Eabs = 2,0·1013 · 0,38 · 2,2428·10-14 = 0,17045 J

Invullen in formule voor de equivalente dosis geeft dan

H = 1 · 0,17045 / 95 = 1,79424·10-3 Sv

Afgerond is dit een dosisequivalent van 1,8 mSv. Dit is iets lager dan de jaarlijkse dosis achtergrondstraling.

In werkelijkheid zal de dosis lager zijn: In 10 uur tijd heeft de helft van de oorspronkelijke hoeveelheidheid Tc99m, die dan nog niet volledig vervallen is, het lichaam al verlaten en vervalt buiten het lichaam. Dit gedeelte draagt dus niet bij aan de dosis die de patient ontvangt.

geneeskundeccvx-1

Vraag over "Geneeskunde"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Geneeskunde

Op donderdag 21 apr 2022 om 12:59 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag e wordt aangegeven dat het antwoord iets lager is dan de jaarlijkse dosis achtergrondstraling, maar wat is de jaarlijkse dosis achtergrondstraling? Heb ik waarschijnlijk ergens gemist.

Erik van Munster reageerde op donderdag 21 apr 2022 om 14:22
Jaarlijkse dosis achtergrondstraling is de hoeveelheid straling iedereen sowieso in de loop van een jaar ontvangt. Hoeveel dit is staat in Binas tabel 27-D2:

Bij "indviduele leden van de bevolking" zie je dat dit 1 mSv per jaar is.

Op vrijdag 22 apr 2022 om 11:36 is de volgende reactie gegeven
Super, dankjewel