Inloggen

Geneeskunde

CCVX Voorbeeldtentamen 5 | Opgave 4

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

In Binas tabel 25 is te vinden dat Molybdeen-99 vervalt via β--verval met γ-verval. De vervalvergelijking wordt dus

9942Mo → 99m43Tc + 0-1β + 00γ

Vraag b

De in de opgave gegeven formule voor de effectieve- biologische- en radioactieve halveringstijd kunnen we schrijven als

t½,effectief-1 = t½,biologisch-1 + t½,radioactief-1

Hieruit volgt

t½,effectief = [t½,biologisch-1 + t½,radioactief-1]-1

Invullen van

t½,biologisch = 10 h
t½,radioactief = 6 h (uit Binas)

geeft

t½,effectief = [10-1 + 6-1]-1

t½,effectief = [0,10 + 0,166667]-1

t½,effectief = 0,1166667-1 = 3,75 u

Voor de overblijvende massa na een tijd t geldt

m = m0·½t/t½

Na 24 uur vinden we dan

m/m0 = ·½24/3,75 = 0,011841

Afgerond is er na 24 uur een percentage van 1,2% over van de beginhoeveelheid.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Geneeskunde"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Geneeskunde

Op donderdag 21 apr 2022 om 12:59 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag e wordt aangegeven dat het antwoord iets lager is dan de jaarlijkse dosis achtergrondstraling, maar wat is de jaarlijkse dosis achtergrondstraling? Heb ik waarschijnlijk ergens gemist.

Erik van Munster reageerde op donderdag 21 apr 2022 om 14:22
Jaarlijkse dosis achtergrondstraling is de hoeveelheid straling iedereen sowieso in de loop van een jaar ontvangt. Hoeveel dit is staat in Binas tabel 27-D2:

Bij "indviduele leden van de bevolking" zie je dat dit 1 mSv per jaar is.

Op vrijdag 22 apr 2022 om 11:36 is de volgende reactie gegeven
Super, dankjewel