Inloggen

Import van aardgas

CCVX Voorbeeldtentamen 8 | Opgave 3

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Volgens de algemene gaswet en de wet van Gay-Lussac zijn druk (p) en temperatuur (T) evenredig met elkaar. Een daling van de temperatuur leidt dus tot een lagere druk. Hierdoor wordt de overdruk ten opzichte van de buitenlucht iets kleiner waardoor ook de kans iets groter wordt dat er lucht van buiten in de tank kan komen. De kans op het ontstaan van een explosief mengsel zal dus iets toenemen.

Vraag b

Het warmtelek bedraagt 350 kW. In een etmaal betekent dit een energie van

350·103 ·24·60·60 = 3,024·1010J

Het verdampen van 1 kg vloeibaar aardgas kost 0,51·106 J. De hoeveelheid aardgas die dus in een etmaal moet verdampen om het warmtelek te compenseren is dus

3,024·1010 / 0,51·106 = 59294 kg

Met een dichtheid van 423 kg/m3 vinden we met m=ρ·V

V = m/ρ = 59294 / 423 = 140,175 m3

Afgerond is dit een volume van 1,4·102 m3 dat per dag moet verdampen.

Vraag c

De kinetische energie van de moleculen bepaalt de temperatuur. Tijdens het verdampen verandert de temperatuur niet en dus ook de kinetische energie van de moleculen niet. Wat wel verandert tijdens het verdampen is de afstand tussen de moleculen. In de vloeibare fase klitten de moleculen aan elkaar. In de gasfase zijn de moleculen los van elkaar. De energie is nodig om de moleculen los van elkaar te krijgen. De potentiele energie (= energie die zou vrijkomen als ze weer aan elkaar vast zouden klitten) van de moleculen neemt hiermee toe.

Vraag d

 • In totaal bevat een tanker 120·103 m3 vloeibaar aardgas. De massa hiervan kunnen we berekenen met de dichtheid van vloeibaar aardgas (423 kg/m3). Met m = ρ·V vinden we

  m = 423 · 120·103 = 5,076·107 kg

  Als deze hoeveelheid aardgas verdampt en opwarmt tot kamertemparatuur bij een druk gelijk aan de luchtdruk op zeeniveau daalt de dichtheid tot 0,776 kg/m3. Het volume daarbij toe. Met v = m/ρ vinden we

  V = 5,076·107 / 0,776 = 6,54124·107 m3

  Afgerond is dit 6,5·107 m3.
 • Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 1169 m3 aardgas. Het aantal huishoudens dat van de hoeveelheid gas in een tanker een jaar lang voort kan is dus

  6,54124·107 / 1169 = 55956

  Afgerond 5,6·104 huishoudens.

  Vraag over "Import van aardgas"?


      Hou mijn naam verborgen

  Eerder gestelde vragen | Import van aardgas

  Over "Import van aardgas" zijn nog geen vragen gesteld.