Inloggen

Import van aardgas

CCVX Voorbeeldtentamen 8 | Opgave 3

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Volgens de algemene gaswet en de wet van Gay-Lussac zijn druk (p) en temperatuur (T) evenredig met elkaar. Een daling van de temperatuur leidt dus tot een lagere druk. Hierdoor wordt de overdruk ten opzichte van de buitenlucht iets kleiner waardoor ook de kans iets groter wordt dat er lucht van buiten in de tank kan komen. De kans op het ontstaan van een explosief mengsel zal dus iets toenemen.

Vraag b

Het warmtelek bedraagt 350 kW. In een etmaal betekent dit een energie van

350·103 ·24·60·60 = 3,024·1010J

Het verdampen van 1 kg vloeibaar aardgas kost 0,51·106 J. De hoeveelheid aardgas die dus in een etmaal moet verdampen om het warmtelek te compenseren is dus

3,024·1010 / 0,51·106 = 59294 kg

Met een dichtheid van 423 kg/m3 vinden we met m=ρ·V

V = m/ρ = 59294 / 423 = 140,175 m3

Afgerond is dit een volume van 1,4·102 m3 dat per dag moet verdampen.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Import van aardgas"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Import van aardgas

Op zondag 26 nov 2023 om 20:53 is de volgende vraag gesteld
Hallo meneer:

Wat is het verschil tussen intensiteitswett volgens kwadratenwet en de wet van Stefan Boltzman? Met beide kan je toch de intensiteit berekenen?

Erik van Munster reageerde op maandag 27 nov 2023 om 15:26
Met de wet van StefanBoltzmann bereken je het vermogen dat een voorwerp (of ster) uitzendt. Dus niet de intensiteit.

Met de kwadratenwet bereken je wél de intensiteit.