Inloggen

Kerncentrale

CCVX Voorbeeldtentamen 6 | Opgave 3

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

a) Hier vindt kernsplijting plaats nadat uranium-235 is getoffen door een neutron. In het schema is te zien dat er behalve Sr-97 en 3 neutronen nog een ander splijtingsproduct ontstaat. Het atoomnummer van Sr (strontium) is 38 (zie Binas tabel 99 of 40A). Door de splijtingsreactie uit te schrijven en het massagetal en ladingsgetal kloppend te maken komen we er achter dat het vervalproduct Xe-136 is.

10n + 23592U → 9738Sr + 13654Xe + 3·10n

b) Hier vervalt uranium-239 naar neptunium-239. Dit gaat via β--verval. Dit staat niet in Binas maar volgt uit de massa- en ladingsgetallen van 23992U en 23993Np. Het vrijkomende deeltje is dus een β--deeltje

c) Hier vervalt neptunium-239 naar plutonium-239. Dit gaat net als de vorige vervalreactie via β--verval. Het vrijkomende deeltje is dus ook hier een β--deeltje.

Vraag b

Per splijtingsreactie komt er een energie vrij van 190 MeV. Dit is gelijk aan

Esplijting = 190·106 ·1,602·10-19 = 3,0438·10-11 J

In een jaar is de totale vrijkomende elektriciteit dan gelijk aan

Eel = 0,37 · 7,14·1028 · 3,0438·10-11

Etot = 8,0411·1016 J

Dit is de energie in een jaar. Vermogen is de energie die per seconde geproduceerd wordt. Voor het gemiddelde vermogen moeten we dus uitrekenen hoeveel energie dit per seconde is

Pel = 8,0411·1016 / (365·24·60·60)

Pel = 2,5498·109 W

Afgerond is dit een vermogen van 2,5 GW.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Kerncentrale"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Kerncentrale

Op dinsdag 14 nov 2023 om 21:47 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Moet bij vraag c "t 1/2" niet 3,8789*10^8 zijn? Namelijk 12,3 x 365 x 24 x 60 x 60.
Dankuwel alvast!

Erik van Munster reageerde op woensdag 15 nov 2023 om 09:51
Klopt, daar moet inderdaad 3,8789*10^8 staan. Heb het net verbeterd. Dank voor je oplettendheid.