Inloggen

Koeling

CCVX Voorbeeldtentamen 6 | Opgave 4

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Met de linkerhandregel kunnen we de richting van de lorentzkracht die op het natrium werkt bepalen. Zie afbeelding hieronder: Het magneetveld (B) loopt van de noordpool van de magneet naar de zuidpool. De stroom (I) loopt van beneden naar boven. Uit de linkerhandregel volgt dan dat de kracht (F) het scherm in loopt. Het vloeibare natrium krijgt daardoor ook een snelheid het scherm in de richting van K naar M.

Vraag b

Voor de sterkte van de lorentzkracht geldt F = B·I·L. De stroomsterkte (I) en de sterkte van het magneetveld staan in de opgave gegeven. De lengte waarlangs de stroom binnen het magneetveld loopt is de hoogte van de buis en is gelijk aan 24 mm. Voor de lorentzkracht vinden we dan

Florentz = 0,69 · 80 · 24·10-3 = 1,3248 N

Afgerond is dit een kracht van 1,3 N.

Vraag c

In het schema van figuur 3 is te zien dat de linkerzijde, het natrium en de rechterzijde van de buis parallel staan. In een parallel­schakeling geldt voor de totale weerstand of vervangingsweerstand Rtot-1 = R1-1 + R2-1 + R3-1 + …. In dit geval geldt dus

Rtot-1 = Rlinks-1 + Rnatrium-1 + Rrechts-1

Rlinks-1 + Rrechts-1 = Rtot-1 - Rnatrium-1

Rlinks-1 + Rrechts-1 = (92,5·10-6)-1 - (120·10-6)-1

Rlinks-1 + Rrechts-1 = 2477,48

De totale weerstand van de lege buis is gelijk aan (Rlinks-1 + Rrechts-1)-1 en dus vinden we

Rlege buis = 2477,48-1 = 4,0364·10-4 Ω

Afgerond is dit een weerstand van 404 μΩ.

Vraag d

De deelstromen in een parallelschakeling verhouden zich zoals R-1 van de verschillende takken. Voor de verhoudingen van de stroom door het natrium ten opzichte van de totale stroom moeten we dus kijken naar de verhouding van Rnatrium-1 ten opzichte van Rtot-1.

Inatrium/Itot = Rnatrium-1/Rtot-1

Inatrium/Itot = (Rnatrium/Rtot)-1

Inatrium/Itot = Rtot/Rnatrium

Inatrium/Itot = 92,5 μΩ / 120 μΩ = 0,7708

Afgerond 77,1 % van de stroom loopt dus door het natrium.

koelingccvx-1

Vraag over "Koeling"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Koeling

Amy Mei vroeg op zaterdag 16 jul 2022 om 20:55
Beste Erik,

Ik begrijp niet waarom bij vraag b de lengte van de buis/draad 24 mm is? dit is toch niet de weg die de natrium aflegt? Ze gaan toch van k naar l en niet van de richting van p naar richting Q

Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op zaterdag 16 jul 2022 om 21:55
Klopt: het natrium gaat van K naar L. Maar het gaat hier niet om het natrium maar de stroom (I) die erdoorheen loopt. De stroom loopt hier loodrecht op de beweegrichting van het natrium zelf en legt een weg van 24 mm af, vandaar.