Inloggen

Kogel in goot

CCVX Voorbeeldtentamen 11 | Opgave 1

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Tijdens het naar beneden rollen van de kogel wordt zwaarte-energie omgezet in kinetische energie. Als er geen wrijving is wordt alle zwaarte-energie omgezet in kinetisch energie. De zwaarte-energie die de kogel in punt P heeft ten opzichte van het eind van de helling berekenen we met Ez = m·g·h

Ez = 0,015·9,81·0,132 = 0,0194 J

De kinetische energie aan het eind van de helling berekenen we met Ek = ½·m·v2

Ek = ½·0,015·(1,61)2 = 0,0194 J

Dit is hetzelfde. Er is dus geen energie verloren gegaan aan wrijving.

Vraag b

De kogel valt 0,455 s lang met een versnelling van 9,81 ms-2. De eindsnelheid is dan

v = a·t = 9,81·0,455 = 4,46355 ms-1

De gemiddelde snelheid tijdens het vallen is de helft hiervan (het gemiddelde van 0 en 4,46355) en dus 2,231775 ms-1. Als de kogel 0,455 s lang beweegt met deze gemiddelde snelheid wordt een afstand afgelegd van

s = vgem·t = 0,455·2,231775 = 1,01546 m

Afgerond is dit een afstand van 1,02 m.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Kogel in goot"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Kogel in goot

Op vrijdag 22 mrt 2024 om 11:57 is de volgende vraag gesteld
Vraag B,

De kogel heeft ook een beginsnelheid in de horizontale richting, moet hiermee iets mee gedaan of gedacht worden?

En als je de formule dX=0.5at^2 gebruikt kom je ook op de goede antwoord uit. Maar mijn vraag was hier hoe kan deze formule de exacte hoogte in de Y-richting bepalen als het geen rechtlijnige beweging naar beneden is, maar als het ware een beetje van een boog beweging.

Als de kogel recht naar beneden zou vallen begrijp ik de toepassing van de formule wel.

Erik van Munster reageerde op vrijdag 22 mrt 2024 om 12:06
Klopt, de kogel heeft ook snelheid in horizontale richting. Maar, en dat is hier belangrijk, bij beweging in twee richtingen (x én y) zijn de bewegingen onafhankelijk van elkaar. Als je alleen naar de y-richting kijkt is de beweging dus hetzelfde als wanneer er géén snelheid in de x-richting zou zijn. Vandaar dat dit hier zo mag.