Inloggen

Kogel in goot

CCVX Voorbeeldtentamen 11 | Opgave 1

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Tijdens het naar beneden rollen van de kogel wordt zwaarte-energie omgezet in kinetische energie. Als er geen wrijving is wordt alle zwaarte-energie omgezet in kinetisch energie. De zwaarte-energie die de kogel in punt P heeft ten opzichte van het eind van de helling berekenen we met Ez = m·g·h

Ez = 0,015·9,81·0,132 = 0,0194 J

De kinetische energie aan het eind van de helling berekenen we met Ek = ½·m·v2

Ek = ½·0,015·(1,61)2 = 0,0194 J

Dit is hetzelfde. Er is dus geen energie verloren gegaan aan wrijving.

Vraag b

De kogel valt 0,455 s lang met een versnelling van 9,81 ms-2. De eindsnelheid is dan

v = a·t = 9,81·0,455 = 4,46355 ms-1

De gemiddelde snelheid tijdens het vallen is de helft hiervan (het gemiddelde van 0 en 4,46355) en dus 2,231775 ms-1. Als de kogel 0,455 s lang beweegt met deze gemiddelde snelheid wordt een afstand afgelegd van

s = vgem·t = 0,455·2,231775 = 1,01546 m

Afgerond is dit een afstand van 1,02 m.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Kogel in goot"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Kogel in goot

Over "Kogel in goot" zijn nog geen vragen gesteld.