Inloggen

Kwikdamp

CCVX Voorbeeldtentamen 3 | Opgave 5

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Zie afbeelding hieronder: Naarmate de afstand tussen de spleten groter is is de maximale hoek waaronder de elektronen door beiden openingen door kunnen kleiner.

Vraag b

De elektronen moeten naar onderen (in de richting van plaat L) worden afgebogen. Plaat L moet dus positief zijn ten opzichte van plaat K en dus een hogere elektrische potentiaal hebben.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Kwikdamp"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Kwikdamp

Op zaterdag 27 jun 2020 om 16:21 is de volgende vraag gesteld
Hoi Erik!
In oefening f heb ik het energiediagram gemaakt met E0= -50eV, E1=-45,1 ... E5= - 41,14eV. Zou dat ook kloppen? Bedankt voor al je hulp!

Erik van Munster reageerde op zaterdag 27 jun 2020 om 16:59
Het gaat hier steeds om het verschil met het energieniveau van 50 eV.

Als een kwik atoom een energie van 50 eV heeft betekent dit dat alle energie die bij een botsing van een elektron is gaan zitten in kinetisch energie van het kwikatoom.

Als er een lagere energie gemeten wordt betekent dat een deel van de energie is “opgegaan” aan het in een aangeslagen toestand brengen van het kwikatoom. Het verschil tussen de gemeten energie en 50eV is steeds het energiesprongetje dat binnen het kwikatoom gemaakt wordt.

Erik van Munster reageerde op zaterdag 27 jun 2020 om 17:03
Die 50 eV is de energie van de elektronen die op de kwikatomen afgevuurd worden en heeft op zich niks met de energieniveaus binnen kwik zelf te maken.

(Hele lastige opgave dit, trouwens)


Op maandag 22 apr 2019 om 22:51 is de volgende vraag gesteld
Vraag 5b, zeggen ze dat elektronen bewegen van hoge naar lage potentiaal. Is dit dan precies het tegenovergesteld aan de stroom (I) welke altijd van een hoge potentiaal naar een lage potentiaal loopt? Staat dit gelijk aan dat de stroom altijd van + naar - gaat en elektronen van - naar + en dat de pluspool standaard altijd een hoger potentiaal heeft dan de minpool?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 23 apr 2019 om 01:08
Ja klopt. Stroom (I) loopt altijd van + naar - maar de elektronen lopen (vanwege hun negatieve lading) van - naar +. Precies andersom dus.

En ja. De pluspool heeft altijd een hogere potentiaal dan de minpool.