Inloggen

Lange draad

CCVX Voorbeeldtentamen 9 | Opgave 3

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Zie schema hieronder. De stroommeter moet in serie met de batterij en de spoel staan zodat deze de stroom die door de spoel loopt meet. De spanningsmeter moet parallel aan de spoel staan.

Vraag b

Met de wet van Ohm berekenen we de weerstand van de draad

R = U/I = 0,56/0,23 = 2,4348 Ω

Doorsnede van de draad (A) berekenen we uit de straal (halve diameter) met A=πr2. We vinden dan

A = π·(½·1,5·10-3)2 = 1,7671·10-6 m2

Omschrijven van de formule voor soortelijke weerstand (ρ=RA/L, Binas tabel 35-D1) geeft

L =R·A / ρ

We vullen in

R = 2,4348 Ω
A = 1,7671·10-6 m2
ρ = 17·10-9 (Binas tabel 8)

en vinden dan

L = 253,09 m

Afgerond is dit een draadlengte van 2,5·102 m.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Lange draad"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Lange draad

Over "Lange draad" zijn nog geen vragen gesteld.