Inloggen

Mechanica

CCVX Voorbeeldtentamen 4 | Opgave 1

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

In de schakeling (fig. 2) is te zien dat weerstanden R en Rdruk in serie zitten aangesloten op de batterij. In een serieschakeling geldt dat de spanning zich verdeelt over de weerstanden. De weerstanden werken samen als een spanningsdeler. Hoe groter de weerstand hoe groter het aandeel van de totale spanning dat over de weerstand staat. In fig. 3 is te zien dat als F toeneemt dat Rdruk afneemt. Bij grotere druk zal de spanning over Rdruk dus afnemen en R toenemen. In fig. 4 is te zien dat de sensorspanning toeneemt als F toeneemt. Dit betekent dat niet de spanning over Rdruk maar over R gemeten wordt. De sensoruitgang zit dus aangesloten aan beide kanten van R en dat correspondeert met A en B in de schakeling.

Vraag b

In fig 4. lezen we af dat bij F = 1,5 N de sensorspanning 9,0 V is. Dit betekent dat de spanning over Rdruk gelijk is aan 12 - 9,0 = 3,0 V. In fig. 3 zien we dat Rdruk gelijk is aan 250 Ω bij F = 1,5 N. De stroom door Rdruk berekenen we dan met de wet van Ohm

I = U / R

I = 3,0 / 250

I = 0,012 A

Dit betekent dat de stroom door R óók 0,012 A is want ze staan in serie. Voor de weerstand R vinden we dan

R = U / I

R = 9,0 / 0,012

R = 750 Ω.

(We kunnen dit ook kunnen bepalen uit de verhoudingen van de weerstanden: De spanning over R is 3 keer zo hoog als de spanning over Rdruk. Dit betekent dat ook de weerstand 3 keer zo hoog is.)
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Mechanica"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Mechanica

Over "Mechanica" zijn nog geen vragen gesteld.