Inloggen

Optica

CCVX Voorbeeldtentamen 4 | Opgave 3

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Infrarood (IR) is elektromagnetische straling en beweegt net als licht met de lichtsnelheid. Met de formule voor golfsnelheid (v=f·λ) vinden we dan

f = c / λ

f = 2,9979·108 / 940·10-9

f = 3,1893·1014 Hz

Afgerond een frequentie van 3,19·1014 Hz.

Vraag b

Volledige terugkaatsing heet ook wel totale interne reflectie en kan plaatsvinden bij een overgang van een grote naar een kleinere brekingsindex als de invalshoek groter is dan een bepaalde grenshoek (g = 45°). Voor de grenshoek geldt

sin g = nr / ni

Lucht is waar de straal heen gaat (nr = 1,000), glas is waar de straal vandaan komt (ni). We vinden dan

ni = nr / sin 45°

ni = 1,000 / 0,70711

ni = 1,4142

Afgerond heeft het glas brekingsindex van 1,41.

Vraag c

De brekingsindex van water is kleiner dan de brekingsindex van het glas. Dit betekent dat een lichtstraal die van glas naar water gaat van de normaal af gebroken wordt. De brekingshoek r is dus groter dan de invalshoek i.
  • Lichtstraal A gaat aan de zelfde kant van de normaal verder als de invallende lichtstraal (fout).
  • Lichtstraal B breekt naar de nromaal toe. De brekingshoek is juist kleiner dan de invalshoek (fout).
  • Lichtstraal C gaat rechtdoor en breekt helemaal niet (fout).
  • Lichtstraal D breekt aan de goede kant van de normaal én breekt van de normaal af en is de juiste.

Vraag over "Optica"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Optica

Over "Optica" zijn nog geen vragen gesteld.