Inloggen

Radioactiviteit

CCVX Voorbeeldtentamen 1 | Opgave 4

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Het rechtstreekse verval van 137Cs naar 137Ba is β--verval:

13755Cs → 13756Ba + 0-1β

Vraag b

In de opgave staat dat bij het rechtstreekse verval een energie van 1,18 MeV per kern vrijkomt. Omgerekend van elektronvolt naar Joule is dit

1,18·106 · 1,602·10-19 = 1,89036·10-13 J

Uit E=mc2 volgt voor het massaverschil

m = E/c2

m = 1,89036·10-13 / (2,9979·108)2

m = 2,1033·10-30 kg

Behalve dit massaverlies door energie verdwijnt ook een deel van de massa door het betadeeltje (elektron). De massa van een elektron vinden we in Binas tabel 7. Totale massaverschil wordt dan

2,1033·10-30 + 9,1094·10-31 = 3,01424·10-30 kg

Afgerond 3,01·10-30 kg.

Vraag c

Het totale energieverschil tussen 137Cs en 137Ba is 1,18 MeV. Daarvan komt 0,51 MeV vrij als kinetische energie bij het uitzenden van de betastraling. De rest van de energie komt vrij als gammastraling. Dit betekent dus een energie van 1,18 - 0,51 = 0,67 MeV. Omgerekend naar Joule is dit 1,07334·10-13 J. De frequentie van de uitgezonden gammastraling kunnen we daarna uitrekenen aan de hand van de fotonenergie met Ef =h·f. We vinden dan

f = E / h

f = 1,07334·10-13 / 6,626·10-34

f = 1,6199·1020 Hz

Afgerond is dit 1,6·1020 Hz.

Vraag over "Radioactiviteit"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Radioactiviteit

Over "Radioactiviteit" zijn nog geen vragen gesteld.