Inloggen

Radioactiviteit

CCVX Voorbeeldtentamen 1 | Opgave 4

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

Het rechtstreekse verval van 137Cs naar 137Ba is β--verval:

13755Cs → 13756Ba + 0-1β

Vraag b

In de opgave staat dat bij het rechtstreekse verval een energie van 1,18 MeV per kern vrijkomt. Omgerekend van elektronvolt naar Joule is dit

1,18·106 · 1,602·10-19 = 1,89036·10-13 J

Uit E=mc2 volgt voor het massaverschil

m = E/c2

m = 1,89036·10-13 / (2,9979·108)2

m = 2,1033·10-30 kg

Behalve dit massaverlies door energie verdwijnt ook een deel van de massa door het betadeeltje (elektron). De massa van een elektron vinden we in Binas tabel 7. Totale massaverschil wordt dan

2,1033·10-30 + 9,1094·10-31 = 3,01424·10-30 kg

Afgerond 3,01·10-30 kg.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Radioactiviteit"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Radioactiviteit

Op woensdag 27 mrt 2024 om 17:10 is de volgende vraag gesteld
Dag Erik,

Bij a heb ik in de reactievergelijking ook opgenomen dt er een gammadeeltje vrijkomt. In Binas 25a staat namelijk dat Cs 137 vervalt met een β-deeltje, een gamma-deeltje en 1,17 MeV (in de opgave hebben ze er 1,17 Mev van gemaakt). Is het fout dat ik het gamma-deeltje erbij heb gevoegd? Ik dacht dat je altijd het gamma-deeltje moest noteren als hij er ook bij stond in Binas.

Erik van Munster reageerde op woensdag 27 mrt 2024 om 17:33
Er kan inderdaad ook gamma vrijkomen maar ze vragen hier in deze opgave specifiek over het verval dat alleen met betaverval gaat dus zonder gamma. Je moet hier dus echt de gegevens in de opgave gebruiken.


Op woensdag 2 nov 2022 om 20:27 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,
Ik snap niet zo goed waarom we bij vraag b de massa van een elektron erbij optellen. Ik had de massa van een Cs kern berekend door de E= 1,18 MeV te nemen. Voor de Ba kern had ik E= 1,18-0,67= 0,67 MeV. Ik kom zelf uit op de massa van een elektron. Maar in principe is dat toch ook het massa verschil aangezien Cs een elektron verliest?

Op woensdag 2 nov 2022 om 20:33 is de volgende reactie gegeven
Staat m trouwens voor het massaverlies in energie, of voor de massa van een deeltje? Want in de opdracht stond alleen dat het voor 'massa' staat.

Erik van Munster reageerde op donderdag 3 nov 2022 om 09:51
Massaverlies dat je met E=mc^2 uitrekent wordt omgezet in energie. Daarnaast verdwijnt er uit de kern een elektron. Dit moet sowieso anders zou het geen Ba-kern worden maar een Cs-kern blijven. Het verschil tussen Ba en Cs is namelijk dat het ladingsgetal verschilt.


Daarom draagt behalve het massaverschil door E=mc^2 ook nog de massa van een elektron bij aan het verschil in massa.