Inloggen

Remmende auto

CCVX Voorbeeldtentamen 3 | Opgave 1

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

De kracht waarmee de auto remt kunnen we bepalen met de 2e wet van Newton. We moeten hiervoor eerst de versnelling bepalen. In de grafiek zien we dat de snelheid in de eerste 2 s regelmatig afneemt en dus eenparig vertraagd is. In 2,0 s neemt de snelheid af van 90 naar 60 km/h. Dit is een afname van 8,3333 ms-1 (30 km/h). Voor de versnelling vinden we dan

a = Δv / t

a = 8,3333 / 2,0

a = 4,16667 ms-2

Voor de nettokracht op de auto vinden we dan

F = m·a

F = 1200·4,16667

F = 5000 N

Afgerond een kracht van 5,0·103 N.

Vraag b

Vanaf t = 2,0 s blijft de snelheid constant (horizontale lijn in v,t-grafiek). Volgens de 1e wet van Newton is de nettokracht 0 N als de snelheid constant is. Er werkt op dat moment dus geen wrijvingskracht.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Remmende auto"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Remmende auto

Over "Remmende auto" zijn nog geen vragen gesteld.