Inloggen

Licht uit spierkracht

CCVX Voorbeeldtentamen 2 | Opgave 2

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

De inductiespanning is evenredig met hoe snel de flux (Φ) verandert. In formulevorm:

Uind ∝ dΦ/dt

In fig 2. is te zien dat de flux op t=0,12 s steiler loopt dan op t=0,17 s. Dit betekent dat de flux sneller verandert op t=0,12 s en dat de inductiespanning op dat moment groter is.

Vraag b

Zie afbeelding hieronder in het blauw. 4 hele periodes duren 0,71 s. T is dus gelijk aan 0,71/4 = 0,1775 s. Voor de frequentie vinden we dan

f = 1 / T

f = 1 / 0,1775

f = 5,6338 Hz

Afgerond een frequentie van 5,6 Hz.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Licht uit spierkracht"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Licht uit spierkracht

Over "Licht uit spierkracht" zijn nog geen vragen gesteld.