Inloggen

Thuis trainen

CCVX Voorbeeldtentamen 8 | Opgave 1

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

In figuur 1a en 1b is te zien dat afstand x kleiner wordt tijdens het naar achteren bewegen (beweging A) en dat x groter wordt bij het weer naar voren bewegen (beweging B). In de grafiek is te zien dat dalende gedeeltes steiler zijn dan de stijgende gedeeltes. Dit betekent dat het kleiner worden van x sneller gaat dan het groter worden van x. Het juiste antwoord is dus dat de beweging sneller gaat bij beweging A.

Vraag b

Figuur 2 is een x,t-diagram. In een x,t-diagram kunnen we afstand aflezen op de y-as. De afgelegde weg tijdens beweging A is de afstand tussen een piek en een dal.

Figuur 3 is een v,t-diagram. De afstand kan uit een v,t-diagram bepaald worden met de oppervlakte- of hokjesmethode. Tijdens beweging A is de snelheid negatief. We bepalen de afstand van beweging A door het oppervlak te bepalen tussen de grafiek en de x-as tussen t=39,2 en 40,3 s.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Thuis trainen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Thuis trainen

Op zaterdag 13 apr 2024 om 12:13 is de volgende vraag gesteld
In figuur 3 is volgens opgave B deel A het stuk onder 0,0 m/s en deel B het stuk boven 0,0 m/s. Want als je daarvan de oppervlaktes uitrekent, dan kom je achter de afstand. En dat is ook logisch, want de snelheid klapt dan om naar negatief.

Maar als de snelheid omklapt, dan is de snelheid dus kort 0,0 m/s en ga je de andere kant weer op. Zouden die stukken dan ook niet een resulterende kracht van 0 hebben? Dus 39,2 40,3 42,25 en 43,4? Je kan immers niet de andere kant opgaan zonder heel even op 0 m/s te staan en zonder snelheid is Fres 0.

Erik van Munster reageerde op zaterdag 13 apr 2024 om 14:41
Goed bedacht, maar pas op:

Het is niet zo dat als v=0 dat dan Fres=0.

De resulterende kracht (Fres) is alleen 0 als de versnelling (a) nul is. Dat wil zeggen: als de snelheid constant is.

En dat is niet zo als de grafiek door 0 gaat. Kracht is alleen 0 als de v,t-grafiek horizontaal loopt.


Op dinsdag 20 feb 2024 om 20:45 is de volgende vraag gesteld
hoi
bij opgave a zegt u ''in de grafiek is te zien dat dalende gedeeltes steiler zijn dan de stijgende gedeeltes''. ik snap dat niet zo goed. wilt u me dat uitleggen

Erik van Munster reageerde op dinsdag 20 feb 2024 om 22:05
De grafiek in figuur 2 loopt afwisselend omhoog en omlaag. Maar je ziet dat de “bergjes” niet symmetrisch zijn. Aan de linkerkant loopt het minder steil dan aan de rechterkant. Hieraan zie je dat het stijgen (omhoog gaan) langzamer gaat dan het dalen (omlaag gaan).


Op donderdag 23 nov 2023 om 22:26 is de volgende vraag gesteld
Hallo meneer,

bij vraag D,
hoe kom ik achter dat ik Fmin en Fmax moet berekenen bij deze vraag? Want ik dacht het is dus alleen frenquentie invullen.

Erik van Munster reageerde op donderdag 23 nov 2023 om 22:52
Je wil weten hoeveel energie er bíjkomt bij elke beweging. En bij elke slag neemt de frequentie toe, daalt en bij de volgende stijgt de frequentie weer. De energie die wordt overgedragen is dus verschil in energie. Vandaar dat je twee energieën moet uitrekenen en dus ook twee frequenties nodig hebt.