Inloggen

Titan

CCVX Voorbeeldtentamen 9 | Opgave 1

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

De gemiddelde dichtheid van Titan berekenen we met de massa en het volume. Voor de inhoud van een bol geldt (Binas tabel 36B) V = (4/3)πr3. Invullen van r = 2575·103 geeft

V = (4/3)·π·( 2575·103)3 = 7,1519·1019 m3

Met ρ = m/V vinden we dan

ρ = 1,35·1023 / 7,1519·1019 = 1887,6 kg/m3

Dit is afgerond een gemiddelde dichtheid van 1,89·103 kg/m3.

Vraag b

De zwaartekrachtsversnelling is even groot als de zwaartekracht die werkt op een massa van 1 kg. Op aarde is dit 9,81 N en dus 9,81 m·s-2. Op Titan berekenen we de kracht op een massa van 1 kg met de formule voor de gravitatiekracht

Fg = G·M·m / r2

De afstand tussen het oppervlak en het middelpunt is gelijk aan de straal van Titan. We vullen in

G = 6,67382·10-11 (Binas tabel 7)
M = 1,35·1023 kg
m = 1 kg
r = 2575·103 m

en vinden dan

Fg = 1,3588 N

De zwaartekrachtsversnelling op het oppervlak van Titan is dus 1,36 m·s-2.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Titan"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Titan

Op vrijdag 17 nov 2023 om 08:50 is de volgende vraag gesteld
Hallo meneer,

vraag b: gebruik je altijd de formule van de gravitatiekracht wanneer er om " zwaartekrachtsversnelling" wordt gevraagd?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 17 nov 2023 om 23:47
Ja. Tenzij het op aarde is. Dan is het altijd 9,81 m/s^2.


Op woensdag 15 nov 2023 om 21:08 is de volgende vraag gesteld
Beste meneer,

Ik heb letterlijk 10x en op allerlei manieren getypt op mijn Casio-rekenmachine.
Bij vraag a: V = ¾·π·( 2575·103)3 = 7,1519·1019 m3.. ik kom uit op 4.02.10^19
Ik heb met en zonder haakjes gedaan beiden komen op hetzelfde uit.. Er staat een D en M in mijn rekenmachine, kan het daaraan liggen?
( 2575·103)3 typ ik alvolgt: ( 2575·103)^3

Op woensdag 15 nov 2023 om 21:14 is de volgende reactie gegeven
Ik zie wat er fout gaat.. Er staat een fout in uw uitwerkingen
er staat V = ¾·π·( 2575·103)3 = 7,1519·1019 m3.
Het moet zijn: V=4/3.π·( 2575·103)3 = 7,1519·1019 m3. dan is wel hetzelfde uitkomst..

Erik van Munster reageerde op donderdag 16 nov 2023 om 15:20
Klopt, zou inderdaad 4/3 moeten staan en geen 3/4. Net verbeterd.


Op zaterdag 8 apr 2023 om 12:28 is de volgende vraag gesteld
Dag Erik,

Ik heb een vraag over 1d. Ik snap niet waarom ze 5.6.sin(60)=4.85m/s doen en waarom ze 2*straal pakken voor de afstand in de formule. Ik hoor het graag

Op zaterdag 8 apr 2023 om 12:57 is de volgende reactie gegeven
Ook vraag f snap ik niet helemaal ik heb dit gedaan Fw=(m*a)-(m*a) maar waarom doen ze dan dit Fw-Fz=m*a en dan Fw=M*a+Fz

Erik van Munster reageerde op zaterdag 8 apr 2023 om 13:46
Het ruimteschip beweegt (in het plaatje) recht omhoog en Titan schuin omhoog. Titan beweegt dus ook in de y-richting en deze snelheid moet dus van de snelheid van het ruimteschip worden afgetrokken. Het gaat namelijk niet om de snelheid van het ruimteschip t.o.v. de aarde maar t.o.v. Titan. De factor sin(60) is om de verticale component van Titan te berekenen (ontbinden).

2*straal gebruiken ze omdat het om de diameter van Titan gaat en niet de straal.

Erik van Munster reageerde op zaterdag 8 apr 2023 om 13:54
Fw=(m*a)-(m*a) kan niet. Dit is namelijk nul. Het gaat er juist om de de ene ‘a’ de valversnelling is en de andere ‘a’ de vertraging door de parachute. Vandaar dat ze Fz = m*g gebruiken (met g de zwaartekrachtsversnelling).

Fw - Fz = m*a schrijven ze om door Fz naar de andere kant te brengen (minteken verdwijnt dan)