Inloggen

Trillende moleculen

CCVX Voorbeeldtentamen 7 | Opgave 5

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

De trillingsenergie van het zuurstofatoom is 43% van 0,133 eV. Dit is omgerekend naar Joule gelijk aan

Etril = 0,43 · 0,133 · 1,6022·10-19

Etril = 9,1630·10-21 J

De amplitude (A) van de trilling kunnen we hiermee berekenen maar daarvoor moeten we eerst de veerconstante (C) weten. De veerconstante kunnen we bepalen uit de trillingstijd. Als we er van uitgaan dat het een harmonische trilling is geldt namelijk

T = 2π√m/C

Als we deze formule omschrijven vinden we

C = 4π2·m/T2

De massa van een zuurtstofatoom is 16u. Dit is gelijk aan

m = 16 · 1,66054·10-27 = 2,6569·10-26 kg

De trillingstijd bepalen we uit de in de opgave gegeven frequentie. We vinden dan

T = 1/f

T = 1 / 6,43·1013 = 1,5552·10-14 s

Invullen van m en T geeft dan voor de veerconstante

C = 4π2·2,6569·10-26 / (1,5552·10-14)2

C = 4336,68 Nm-1

Hiermee kunnen we met de formule voor de trillingsenergie van een harmonische trilling uitrekenen wat de amplitude is. Uit Etril = ½C·A2 volgt

A = √ Etril / ½C

A = √(9,1630·10-21 / ½·4336,68)

A = 2,0557·10-12 m

Afgerond 2,06·10-12 m.

Vraag b

De fotonenergie kunnen we berekenen met Ef = h·f. We vinden dan

Ef = 6,62607·10-34 · 6,43·1013

Ef = 4,26056·10-20 J

Omgerekend naar elektronvolt is dit

4,26056·10-20 / 1,6022·10-19 = 0,2659 eV

De energie in de grondtoestand is niet 0 eV maar 0,133 eV (nulpuntsenergie). De totale energie in de 1e aangeslagentoestand is 0,133 eV plus de energie van het geabsorbeerde foton en is dus gelijk aan

0,113 + 0,2659 = 0,3989 eV

Afgerond 0,399 eV.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Trillende moleculen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Trillende moleculen

Op zondag 14 jul 2024 om 13:00 is de volgende vraag gesteld
Hallo meneer,
Is het bij vraag A ook goed om:
Vmax = 2pi A / T te gebruiken. Ik heb Vmax berekend uit E=1/2mv^2. Dan is het antwoord 2.049x10^-12 m.

Erik van Munster reageerde op zondag 14 jul 2024 om 14:19
Ja dat kan ook zo. Moet je er wel duidelijk bijzetten wat precies je redenatie is. Dat je achter de komma op een net iets ander antwoord komt kan aan afronden onderweg liggen.


Op zondag 7 jul 2024 om 13:34 is de volgende vraag gesteld
Hi is het bij vraag e ook goed om:
N = N0 x 0,5 tot de macht t/t0,5 te gebruiken en dan
4,26 x 10 tot de macht -20 = 0,99 x 0,5 tot de macht t/t0,5
4,303 x 10 -20 = 0,5 tot de macht t/ 3.0 x10 tot de macht -7
t/ t0,5 = log( 4,303 x 10 -20) delen door log (0,5)
t / t0,5 = 64.33...
t = 3,0 x 10 - 7 x 64,3333 = 1,9 x 10 tot de macht -6

Erik van Munster reageerde op zondag 7 jul 2024 om 14:51
Nee helaas, 4,26*10^-20 J is de fotonenergie uit vraag b maar die heeft niks te maken met deze opgave. En de 99% die je gebruikt (0,99) is hoeveel er teruggevallen is maar het gaat bij deze berekening juist om hoeveel er nog over is als er 99% teruggevallen is. Dat is 1%.


Op zondag 19 nov 2023 om 15:06 is de volgende vraag gesteld
meneer Bij vraag b:

stel dat ze de energie in de 3e aangeslagen toestand vragen, is het altijd zo dat je dan de energie van de voorgaande toestanden bij elkaar moet optellen?

Erik van Munster reageerde op zondag 19 nov 2023 om 16:26
Nee, meestal is er een formule waarmee je voor elke n kunt uitrekenen wat de energie is.

Voor een energieput en een waterstofatoom staat die formule in Binas. Voor andere situaties (zoals hier) staat er in de opgave uitleg over hoe je de energie kunt weten.


Op zondag 19 nov 2023 om 06:55 is de volgende vraag gesteld
hallo meneer,

De formule voor de Amplitude (Etril = ½C·A2), waar kan ik dit vinden in de bias?
alvast bedankt

Erik van Munster reageerde op zondag 19 nov 2023 om 08:39
Binas 35-A4 staat de formule voor trillingsenergie

Ev = 1/2 C u ^2

En dan moet je er zelf bij bedenken dat in de uiterste stand de uitwijking (u) gelijk is aan de amplitude (A).


Op zondag 10 apr 2022 om 21:36 is de volgende vraag gesteld
Hi, ik heb een vraag over onderdeel e. Tot en met t / t½ = ½log (0,01) begrijp ik het nog. Maar hoezo is dit in de volgende stap t / t½ = 10log (0,01) / 10log ½ geworden?

Ik zit er al zo lang mee te puzzelen en zie het oprecht niet meer. Misschien mis ik iets, maar ik zou graag weten wat ik moet doen om toch tot t / t½ = 10log (0,01) / 10log ½ te komen.

Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op zondag 10 apr 2022 om 21:48
Op je rekenmachine betekent Log logaritme met grondtal 10. Je kunt met je rekenmachine dus niet zomaar Log met grondtal 1/2 uitrekenen. Een tussenstap om tóch log met ander grondtal a uit te rekenen is met de formule

aLog x = Log x / Log a

Als je 1/2Log x wil uitrekenen type je dus in

Log x / Log 1/2

Op maandag 11 apr 2022 om 11:05 is de volgende reactie gegeven
Dank voor het antwoord, dat verklaart een hoop. Ik ga ermee aan de slag!