Inloggen

Vuvuzela

CCVX Voorbeeldtentamen 2 | Opgave 3

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

In fig. 3 is af te lezen dat als een vuvuzela met een lengte van 68 cm zich als een open buis gedraagt de frequentie 260 Hz zou moeten zijn en als eenzijdig-gesloten buis 130 Hz. De frequentie van de grondtoon kunnen we bepalen uit fig. 2 (zie hieronder in het blauw). Af te lezen is dat 9 trillingen 0,042 s duren. De trillingstijd is dus 0,04 2 /9 = 4,6667·10-3 s. Voor de frequentie vinden we dan

f = 1/T

f = 1 / 4,6667·10-3 s

f = 214,286 Hz

Dit is afgerond 214 Hz en komt niet overeen met een van beide frequenties uit fig. 3. Geen van beide hypotheses wordt bevestigd.

Vraag b

Voor staande golven in een aan beide kanten open buis en in een eenzijdig gesloten buis geldt

open: L = ½·n·λ (met n=1,2,3…)

gesloten: L = ¼·(2n-1)·λ (met n=1,2,3…)

Hieruit volgt voor de de frequenties van de grondtoon en de boventonen

open: fn = n·fgrondtoon

gesloten: fn = (2n-1)·fgrondtoon

Voor de verhoudingen tussen de frequentie van de grondtoon en de opeenvolgende boventonen betekent dit

open: 1:2:3:4:5…

gesloten: 1:3:5:7:9…

In fig. 4 is af te lezen dat met een grondtoon van iets boven 200 Hz de boventoonverhoudingen steeds n keer de grondtoon zijn. Dit komt overeen met een open buis.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Vuvuzela"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Vuvuzela

Over "Vuvuzela" zijn nog geen vragen gesteld.