Inloggen

Zilvererts

CCVX Voorbeeldtentamen 12 | Opgave 1

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

De afstand bepalen we uit de v,t-grafiek met de oppervlakte- of hokjesmethode (zie afbeelding hieronder). We tellen 9 (vrijwel) hele hokjes. Van de gedeeltelijke hokjes schatten we een hoeveelste deel het van een heel hokje is. In totaal komen we dan op 2,2 aan gedeeltelijke hokjes. Bij elkaar 11,2 hokjes. Voor één hokje lezen we af Δt = 20 s, Δv = 0,5 m/s. Een hokje correspondeert dus met een afstand van 20·0,5 = 10 m. Bij elkaar is de afgelegde afstand dus 112 meter. Afgerond 1,1·102 m.

Vraag b

Uit dezelfde grafiek bepalen we met een raaklijn (hieronder in rood) de versnelling op tijdstip t = 60 s. Als we de raaklijn tot de randen van de grafiek doortrekken lezen we af Δv = 4,0 m/s en Δt = 72 s. Voor de versnelling vinden we dan met a = Δv/Δt

a = 4,0 / 72 = 0,05556 m/s2

Met de tweede wet van Newton (F=m·a) vinden we dan voor de resulterende kracht

F = 30·103 · 0,05556 = 1666,67 N

Afgerond is dit een resulterende kracht van 1,7·103 N.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "Zilvererts"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Zilvererts

Op woensdag 10 jul 2024 om 10:33 is de volgende vraag gesteld
goedemorgen meneer,

ik vind opgaves zoals 1.e nog steeds lastig, met die massa/dichtheid/lengte volume, hoogte en dat allemaal omrekenen..
bij welke hoofdstuk hoort dit soort opgaves zodat ik meer kan oefenen?

Erik van Munster reageerde op woensdag 10 jul 2024 om 11:07
Oefenopgaven over dichtheid staan onder het kopje oefenen bij Materialen & Moleculen (5VWO). Maar dit soort opgaven zijn heel specifiek. Kun je eigenlijk niet mee oefenen het is volgens mij ook de enige opgave waarbij je op deze manier percentages in een blok materiaal moet berekenen.

Belangrijkste dat je deze opgave snapt en ergens in je hoofd opslaat zodat als je (kleine kans) toevallig weer zo'n opgave tegenkomt dat je weet wat je moet doen.

Op woensdag 10 jul 2024 om 11:12 is de volgende reactie gegeven
het berekenen van het eerste gedeelte tot volumes ervan lukt me, daarna weet ik niet hoe ik de dikte ervan moet berekenen a/d volume, de aller laatste gedeelte v/d berekening

Erik van Munster reageerde op woensdag 10 jul 2024 om 13:29
Het is een rechthoekig ding dus het volume is lengte keer breedte keer hoogte dus V=L*b*h. Het is allemaal met elkaar vermenigvuldigen en de volgorde maakt niet uit. Het gaat hier om een plak dus daarvan is het volume dan dikte*lengte*breedte. In formulevorm:

V=dikte*L*b.

Als je dit omschrijft vind je

dikte= V / (L*b)