Inloggen

De zon

CCVX Voorbeeldtentamen 7 | Opgave 4

Opgaven komen van de CCVX-website. Kom je er zelf niet zelf uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen. Ook kun je hieronder eerder gestelde vragen over deze opgave vinden.

Vraag a

In Binas tabel 32C vinden we de massa (M) en de straal (R) van de zon. De gravitatieconstante (G) vinden we in Binas tabel 7.

Mzon = 1,9884·1030 kg
Rzon = 6,963·108 m
G = 6,67384·10-11

Invullen in de in de opgave gegeven formule geeft voor de gravitatie-energie

Eg = - 1,5·6,67384·10-11·(1,9884·1030)2 / 6,963·1030

Eg = - 5,68432·1041 J

Beginenergie was 0 J en er is dus in totaal afgerond 5,684·1041 J omgezet in een andere energiesoort.

Vraag b

Een periode van 4,5·109 jaar is gelijk aan

4,5·109·365,25·24·60·60 = 1,4201·1017 s

Met de formule voor vermogen P = E/t vinden we dan voor de uitgezonden energie

E = P·t

E = 3,9·1026 · 1,4201·1017

E = 5,5384·1043 J

Afgerond is dit een energie van 5,5·1043 J.
Voor de complete uitwerkingen moet je eerst inloggen.

Vraag over "De zon"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | De zon

Op maandag 7 nov 2022 om 19:33 is de volgende vraag gesteld
Bests Erik,
Wat wordt er precies bedoelt met nettoreactie?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 8 nov 2022 om 15:53
Nettoreactie betekent gewoon dat je alleen de beginsituatie en de eindsituatie opschrijft. En dus niet alle tussenstappen.