Inloggen

AA-Batterijen
vwo 2021, 3e tijdvak, opgave 2
Vraag 8

De schakeling moet zodanig zijn dat de stroommeter in serie met de batterij staat, zodat alle stroom door de stroommeter loopt. De spanningmeter moet parallel aan de batterij staan zodat steeds de spanning over de batterij gemeten wordt. Zie afbeelding hieronder.

Vraag 9

Om te zorgen dat de batterij snel leegloopt moet het opgenomen vermogen (P=U·I) groot zijn zodat de batterij snel veel energie kwijt raakt. De spanning van de batterij ligt vast maar de stroom die er loopt is afhankelijk van wat er op de batterij wordt aangesloten. Om veel stroom te laten lopen moet volgens de wet van Ohm (I=U/R) de weerstand klein zijn.

Vraag 10

Voor de weerstand van een draad volgt uit de formule voor soortelijke weerstand (Binas tabel 35-D1)

R = ρ·L / A

De lengte van de draad (L) is 0,40 m. De soortelijke weerstand van koper (ρ) is 17·10-9 Ωm (Binas tabel 8). Het oppervlak van de draad­doorsnede berekenen we met A = πr2. Voor de straal (r) vullen we de helft van de diameter in en we vinden

A = π·(0,5·10-3)2 = 7,85398·10-7 m2

We vinden dan voor de weerstand van de draad

R = 17·10-9 · 0,40 / 7,85398·10-7

R = 0,008658 Ω

Voor twee draden wordt dit 0,01732 Ω. Dit is is minder dan 1% van de gebruikte weerstand (1% van 2,4 Ω is 0,024 Ω).

Vraag 11

In figuur 2 lezen we af dat de spanning die de batterij levert 1,05 V is. De stroom die er dan loopt berekenen we aan de hand van de weerstand met I = U/R. De weerstand van de draden mogen we verwaarlozen (zie vorige vraag). We vinden dan

I = 1,05 / 2,4 = 0,4375 A

Voor het geleverde vermogen vinden we dan met P = U·I

P = 1,05 · 0,4375 = 0,4594 W

Afgerond een vermogen van 0,46 W.

Vraag 12

Vermogen betekent energie per tijdseenheid. De energie is dus het vermogen keer de tijd dat het vermogen geleverd is (E=P·t). In de grafiek staat horizontaal de tijd en verticaal het vermogen. De energie is dus evenredig met het oppervlak onder de grafiek en kunnen we bepalen met de hokjesmethode. Door de op deze manier gevonden energie van batterij A en batterij B te delen door de prijs per batterij vinden we de hoeveelheid energie per euro. De hoogste energie per euro is de voordeligste batterij.


aabatterijen-1Vraag over "AA-Batterijen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | AA-Batterijen

Op zaterdag 10 feb 2024 om 15:47 is de volgende vraag gesteld
Vraag 8

Waarom is de spanningsmeter niet over de weerstand geplaatst als er in het verhaal wordt gezegd dat ze de spanning OVER de weerstand willen meten?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 10 feb 2024 om 17:26
Er is in deze schakeling alleen maar een batterij en een weerstand die direct op de batterij zit aangesloten. De spanning van de batterij is dus hetzelfde als de spanning over de weerstand. Maakt dus hier niet uit waarover je de spanning meet.

Als je de spanningsmeter over de weerstand is dit dus ook prima.


Op zaterdag 13 mei 2023 om 11:05 is de volgende vraag gesteld
Hoi, ik had even een vraag over opgave tien. Want je zit bij cito heel vaak dat ze voor de oppervlakte van de doorsnede van de draad de formule eerst omschrijven naar 1/4 keer pi keer d in het kwadraat in plaats van wat er gewoon in de binas staat en wat u ook gebruikt. Onderin bij de punten staat dan ook inzicht dat : 1/4 keer pi keer d in het kwadraat. Loop je dan een punt mis als je gewoon de formule uit de binas gebruikt?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 13 mei 2023 om 11:16
Je krijgt uiteraard alle punten als je het goed doet. Hoe je dat precies opschrijft mag je zelf weten. Bijvoorbeeld

A = π * (1/2 * d) ^2

A = 1/4 * π * d^2

Zijn allemaal goed.


Op maandag 13 mrt 2023 om 12:42 is de volgende vraag gesteld
Hallo,
ik had een vraag over vraag 8 bij het aansluiten van de stroommeter. u heeft daar de stroommeter anders aangesloten van het correctiemodel. mijn vraag was of het uitmaakt hoe je de stroommeter aansluit.

Erik van Munster reageerde op maandag 13 mrt 2023 om 16:20
Klopt: het kan op verschillende manieren. Belangrijkste is dat de stroommeter in serie staat met de batterij.