Inloggen

Aardlekschakelaar
vwo 2019, 1e tijdvak, opgave 5
Vraag 25

De stroom die er loopt wordt bepaald door de weerstand van het verwarmingselement. Deze weerstand kunnen we uitrekenen met de soortelijke weerstand. Uit ρ = R·A/L volgt

R = ρ·L/A

Het oppervlak van de doorsnede van de draad berekenen we met πr2. We vinden dan

A = π·(½·0,20·10-3)2 = 3,1416·10-8 m2

Invullen van

ρ = 17·10-9 Ωm (Binas tabel 8)
L = 42 m
A = 3,1416·10-8 m2

geeft

R = 22,727 Ω

De stroomsterkte berekenen we vervolgens met de wet van Ohm (I=U/R)

I = 230 / 22,727 = 10,120 A

Afgerond is dit een stroomsterkte van 10 A.

Vraag 26

 • In figuur 3 is te zien dat de lekstroom van de fasedraad (230 V) door het lichaam naar de aarde loopt (0V). Over het lichaam staat dus een spanning van 230 V en de weerstand kunnen we uitrekenen met de wet van Ohm (R = U/I)

  I = 230 / 0,030 = 7666,67 Ω

  Afgerond een weerstand van 7,7 kΩ
 • In de vraag staat dat de aardlekschakelaar reageert bij meer dan 30 mA lekstroom. Een grotere stroom betekent een kleinere weerstand. De aardlekschakelaar zal dus reageren als het lichaam in contact komt met de fasedraad en de lichaamsweerstand kleiner is dan 7,7 kΩ


Vraag 27

 • Met de rechterhandregel kunnen we de richting van de magnetische veldlijnen rond een stroomdraad bepalen. Wijs met je duim van je rechthand de stroomrichting aan. Je gebogen vingers wijzen dan de richting van de magnetische veldlijnen die rond de draad lopen aan. In de afbeelding hieronder is dit aangegeven voor de fasedraad (rood) en de nuldraad (blauw).
 • De magneetvelden van de fasedraad en de nuldraad zijn tegengesteld van richting. Als de stroomsterktes gelijk zijn heffen ze elkaar op en zal er geen magnetisch veld in de ring zijn.
 • Als de fase- en nulstroom niet gelijk zijn, zijn ook de magneetvelden niet meer even sterk en zullen ze elkaar niet mee volledig opheffen. Er zal dan een netto magnetisch veld in de ring ontstaan.


Vraag 28

 • De spanningspiek ontstaat door inductie. Als de stroom door één van de draden groter is dan in de ander heffen de twee magneetvelden elkaar niet meer op. De magnetische flux door de detectiespoel zal dan toenemen en de veranderende flux leidt tot een inductiespanning.
 • De grootte van de inductiespanning hangt o.a. af van het aantal wikkelingen waaruit een spoel bestaat. De aardlekschakelaar kan dus gevoeliger worden gemaakt door de detectiespoel uit meer wikkelingen te laten bestaan.

aardlekschakelaar-1Vraag over "Aardlekschakelaar"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Aardlekschakelaar

Op dinsdag 13 feb 2024 om 13:04 is de volgende vraag gesteld
Vraag 28

In de tekst staat; ''Deze detectiespoel is verbonden met een circuitonderbreker. Als er aan de circuitonderbreker een te hoge spanningspiek wordt aangeboden, verbreekt de circuitonderbreker de
verbinding in de fasedraad en de nuldraad.''

om hem dus gevoeliger te maken moet de spanning toch lager zijn en dus zouden dan minder windingen het gewenste resultaat moeten geven en niet meer? Uind = evenredig met N (aantal windingen)

Erik van Munster reageerde op dinsdag 13 feb 2024 om 17:44
De circuitonderbreker reageert op de spanning die van de detectiespoel komt. Als de spanning te laag is reageert de circuitonderbreker niet. De spanning moet dus hoog genoeg zijn voor de circuitonderbreker om te reageren. Als dit niet zo is is het hele systeem niet gevoelig genoeg omdat het dan niet reageert wanneer dat zou moeten.

Om het gevoeliger te maken moet dus de spanning die van de detectiespoel komt zo hoog mogelijk zijn. Vandaar: meer windingen.


Op maandag 1 mei 2023 om 15:53 is de volgende vraag gesteld
moet je bij vraag 26 en dan het tweede gedeelte per se een uitleg hebben of is het goed als je gewoon zegt kleiner dan de lichaamsweerstand

Erik van Munster reageerde op maandag 1 mei 2023 om 16:50
Als je “kleiner dan de lichaamsweerstand” als antwoord hebt is dat in dit geval prima. Er wordt niet specifiek om een uitleg gevraagd.


Op zaterdag 15 jan 2022 om 14:47 is de volgende vraag gesteld
Hoe komt u op vraag 25 op 42 meter?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 15 jan 2022 om 15:02
Staat in de vraag zelf dat de koperdraad een lengte van 42 m heeft.


Rowan Gabriel vroeg op donderdag 27 mei 2021 om 23:41
Waar komt bij vraag 25 U=230 vandaan?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 28 mei 2021 om 00:00
230V is altijd de standaardspanning van het stopcontact en alles wat daarop wordt aangesloten.

Erik van Munster reageerde op vrijdag 28 mei 2021 om 00:00
(Succes morgen:)