Inloggen

Aardlekschakelaar
vwo 2019, 1e tijdvak, opgave 5

Vraag 25

De stroom die er loopt wordt bepaald door de weerstand van het verwarmingselement. Deze weerstand kunnen we uitrekenen met de soortelijke weerstand. Uit ρ = R·A/L volgt

R = ρ·L/A

Het oppervlak van de doorsnede van de draad berekenen we met πr2. We vinden dan

A = π·(½·0,20·10-3)2 = 3,1416·10-8 m2

Invullen van

ρ = 17·10-9 Ωm (Binas tabel 8)
L = 42 m
A = 3,1416·10-8 m2

geeft

R = 22,727 Ω

De stroomsterkte berekenen we vervolgens met de wet van Ohm (I=U/R)

I = 230 / 22,727 = 10,120 A

Afgerond is dit een stroomsterkte van 10 A.



aardlekschakelaar-1




Als je de complete uitleg bij de examenopgaven wil zien moet je eerst inloggen.




Vraag over "Aardlekschakelaar"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Aardlekschakelaar

Op zaterdag 15 jan 2022 om 14:47 is de volgende vraag gesteld
Hoe komt u op vraag 25 op 42 meter?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 15 jan 2022 om 15:02
Staat in de vraag zelf dat de koperdraad een lengte van 42 m heeft.


Bekijk alle vragen (2)



Rowan Gabriel vroeg op donderdag 27 mei 2021 om 23:41
Waar komt bij vraag 25 U=230 vandaan?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 28 mei 2021 om 00:00
230V is altijd de standaardspanning van het stopcontact en alles wat daarop wordt aangesloten.

Erik van Munster reageerde op vrijdag 28 mei 2021 om 00:00
(Succes morgen:)