Inloggen

Aerogel
havo 2016, 2e tijdvak, opgave 4
Vraag 19

Het volume van een plaat kun je berekenen uit de in de vraag gegeven hoogte, breedte en dikte. Je vindt dan een volume van

V = 3,0 · 1,0 · 0,010 = 0,030 m3

De massa van de gipsplaat kun je vervolgens berekenen aan de hand van de dichtheid (ρ). De dichtheid van gips is 2,32·103 kg m-3 (BINAS tabel 10). Met ρ = m/V (zie BINAS tabel 35-C1) vind je vervolgens

m = 2,32·103 · 0,030 m3 = 69,6 kg

Afgerond op twee cijfers is dit 70 kg.

Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Aerogel"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Aerogel

Op donderdag 13 apr 2023 om 16:20 is de volgende vraag gesteld
Hi Eric,

Ik heb een vraag over opdracht 20.
Ik heb het temperatuurverschil omgerekend naar Tkelvin --> 1053, 15 K omdat bij de warmtegeleidingscoefficient ook met K wordt gewerkt.

Kunt u mij uitleggen waarom dit fout is.

Erik van Munster reageerde op donderdag 13 apr 2023 om 17:59
Bij temperatuur reken je inderdaad meestal om naar Kelvin maar bij temperatuurVERSCHIL hoef je niet om te rekenen.
Voorbeeld: het temperatuurverschil in Celsius tussen 20 C en 30 C is 10 C.

Als je dit omrekent:

20 graden C = 293K
30 graden C = 303 K

Verschil is dan 303 - 293 = 10 K

Kortom: Als het om een verschil gaat (ΔT) hoef je niet om te rekenen.


Op zondag 21 mei 2017 om 09:42 is de volgende vraag gesteld
Hoe kan ik bij vraag 22 de waar/niet waar uitspraken aankruisen als ik alleen maar 2 grafieken heb?

Erik van Munster reageerde op zondag 21 mei 2017 om 11:14
Heb je wel de goede uitwerkbijlage? De tabel waarop je ja/nee kunt aankruisen staat bovenaan bladzijde 4 van de uitwerkbijlage.

Op zondag 21 mei 2017 om 12:16 is de volgende reactie gegeven
Ja ik heb de juiste uitwerkbijlage voor me alleen ik snapte niet hoe je uit die 2 grafieken afleiden of de warmtegeleidingscoëfficient van polystyreen grote of kleiner was dan van aerogel en die andere onderstaande 3 uitspraken wist ik ook niet hoe ik het moest beantwoorden, want de grafieken lijken op elkaar, het enige verschil dat ik zie is dat de temperatuur van aerogel in het middelste kolom onderin wat lager ligt en bovenin wat hoger ligt dan polystyreen, moet ik dan een bepaalde formule of een gegeven uit binas gebruiken om de vragen te kunnen beantwoorden?

Erik van Munster reageerde op zondag 21 mei 2017 om 14:03
Nee, je hebt hiervoor geen formule nodig. In de grafiek kun je aflezen dat de spouwen allebei even breed zijn maar dat er een verschil is in temperatuur:

Bij de aerogel is het binnen 16 en buiten -9 graden. ΔT is dus 26 graden.
Bij polystyreen is het binnen 17 en buiten -8 graden. ΔT is dus 24 graden.

Aerogel is dus beter in staat een zo groot mogelijke ΔT te handhaven en isoleert dus beter. Dit betekent een kleiner warmtegeleidingscoefficient. De warmtestroom (hoeveel joule warmte er per seconde ontsnapt) zal bij aerogel ook lager zijn omdat het beter isoleert.