Inloggen

Aluminium
havo 2023, 2e tijdvak, opgave 4
Vraag 16

  • De dichtheden van aluminium en ijzer vinden we in Binas tabel 8

    ρijzer = 7,87·103 kg·m-3

    ρaluminium = 2,70·103 kg·m-3

    Dit betekent dat ijzer 7,87/2,70 = 2,91 keer zo zwaar is als aluminium
  • De reden dat constructies niet zomaar 2,91 keer zo licht gemaakt kunnen worden gemaakt met aluminium is dat de treksterkte van aluminium veel kleiner is dan die van ijzer. Constructies moeten dus dikker gemaakt worden waardoor het totale volume aan aluminium groter is dan het van ijzer zou zijn.

Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Aluminium"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Aluminium

Over "Aluminium" zijn nog geen vragen gesteld.