Inloggen

Bekken
vwo 2004, 1e tijdvak, opgave 4

Vraag over "Bekken"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Bekken

Op zaterdag 30 dec 2023 om 17:14 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik begrijp vraag 18 niet volledig. In de vraag wordt de lengte van het bekken gegeven. Echter, in het correctieschrift lijkt men ervan uit te gaan dat 2,7 mm niet de afstand is tussen de randen van het bekken, maar de amplitude. Het kan zijn dat mijn gebrek aan kennis over muziekinstrumenten hierbij een rol speelt. Bedoelen ze met de "randen van het bekken" de horizontale afstand tussen de ene rand en de andere rand van het bekken?

Alvast bedankt voor je hulp

Erik van Munster reageerde op zaterdag 30 dec 2023 om 17:43
De lengte van het bekken wordt niet gegeven in de vraag. Heb je verder ook niet nodig.

Als je in het plaatje (fig10) kijkt ziet daar met ‘K’ en ‘B’ aangegeven waar de knopen en buiken zitten van de trillende bekken. Aan beide uiteinden zit een buik. Dit betekent dat de trilling van de bekken daar maximaal is en dat de beweging in verticale richting het grootst is. Die 2,7mm gaat over die beweging en de is amplitude (hoe ver naar boven en onder).

(Is trouwens wel een oude opgave met daarin ook stof over geluidsterkte die je nu niet meer zou hoeven kennen)


Op vrijdag 5 mei 2023 om 10:50 is de volgende vraag gesteld
waarom kan je niet v=f*golflengte gebruiken en dat je dan met de formule voor open gesloten de golflengte berekend?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 5 mei 2023 om 11:34
De ‘v’ in de formule v=f*λ is de golfsnelheid. Dit is de snelheid waarmee de golf zich door de bekken verplaatst. Zeg maar de horizontaal.

Wat er gevraagd wordt is de verticale snelheid van één punt op het bekken (het uiteinde).

Vandaar dat je niet de golflengte nodig hebt maar de amplitude.


Parsa Jahangiri vroeg op woensdag 2 jan 2019 om 16:39
''Flitst de stroboscoop iets sneller, dan heeft (de rand van) het bekken op het moment van de volgende flits nog net geen halve trilling afgelegd.'' vraag 17 Ik snap dit niet want hij heeft dan toch nog geen hele trilling afgelegd, bij een halve trilling zou hij de andere frequentie van 410 HZ toch niet overheffen.

Erik van Munster reageerde op woensdag 2 jan 2019 om 17:28
De frequentie van de stroboscoop is 820 Hz. Dit is twee keer de trillingsfrequentie maar tijdens een trilling gaat de rand van de bekken 2 maal door de evenwichtsstand. Bij precies 820 Hz lijkt de rand daarom stil te staan.

Als de frequentie een klein beetje groter of kleiner is is de tand een beetje opgeschoven ten opzichte van de vorige flits. Vandaar dat de rand lijkt te bewegen bij een iets andere frequentie.


Op donderdag 7 jun 2018 om 21:30 is de volgende vraag gesteld
Zou u de logaritmische stappen kunnen toelichten van vraag 15?

Erik van Munster reageerde op donderdag 7 jun 2018 om 22:37
Decibel en geluidsniveau hoort niet meer bij het eindexamenprogramma en hoef je dus niet te kunnen. Als je het toch wil weten:

Geluidsniveau (L) wordt gemeten in decibel (dB) en kun je uitrekenen uit de intensiteit (I). Er geldt

L = 10*log (I / 10^-12)

Om deze formule om te zetten naar een vorm I=... deel je eerst beide kanten door 10

L/10 = log (I / 10^-12)

Logaritme is het omgekeerde van machtsverheffen tot de 10-de macht. Om de log weg te werken verhef je beide kanten tot de 10de macht.

10 ^( (L/10) = I / 10^-12

Vervolgens doe je beide kanten maal 10^-12 en je vind

I = 10^-12 * 10^(L/10)

Als je hier L = 85 invult vind je

I = 10^-12 * 10^(8,5)

I = 10^-12 * 316227766

I = 0,00316 W/m^2


Op donderdag 15 feb 2018 om 09:52 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag 15. Hoe zijn ze gekomen op I(0)=10^-12?

Erik van Munster reageerde op donderdag 15 feb 2018 om 14:05
I(o) is de gehoordrempel. Dit is de intensiteit die een gemiddeld mens nog nét kan horen en dit is gedefinieerd 10^-12 Wm^2. Decibel (dB) is altijd relatief ten ten opzichte van dit niveau. In 2004 hoorde dit nog bij de examenstof. Inmiddels niet meer en je hoeft in 2018 niet meer te kunnen rekenen met dB en hoeft ook niet te weten wat de gehoordrempel is.