Inloggen

Boomwhackers
vwo 2023, 1e tijdvak, opgave 4
Vraag 16

Het gaat hier om een buis met twee open uiteinden. De verhoudingen van de frequenties van de grondtoon en de boventonen is dus 1:2:3:4…. In figuur 2 is de frequentie van de 3e piek (n=3) het makkelijkst af te lezen: 800 Hz is. Dit betekent dat frequentie van de grondtoon (n=1) gelijk is aan 800/3 = 266,67 Hz. Voor de golflengte vinden we dan met v=f·λ en een geluidssnelheid van 343 ms-1 (Binas tabel 15A)

λ = 343 / 266,67 = 1,2862 m

In de grondtoon past er in de buis een halve golflengte. Voor de akoestische lengte vinden we dan

L = ½λ = ½·1,2862 = 0,6431 m

Afgerond op twee significante cijfers is dit 64 cm.boomwhacker-1
Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Boomwhackers"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Boomwhackers

Op woensdag 1 mei 2024 om 10:42 is de volgende vraag gesteld
hallo,

ik begrijp opdracht 19 niet helemaal. Waarom gebruiken ze in het antwoord een foutmarge in de orde van grootte van een millimeter. In de formule staat het toch in meters?
ik heb in mijn antwoord gezegd dat in figuur 3 de x-as met telkens 0,2 golflengte erbij komt en dat dit dus moeilijk af te lezen is als er een foutmarge is in de grafiek omdat de stappen op de x-as zo klein zijn. Zou ik hier dan wel dan nog ergens een punt voor krijgen?

Erik van Munster reageerde op woensdag 1 mei 2024 om 10:48
Het gaat om de foutmarge als je de berekening met de gegeven formule doet (zie de vragen daarvoor). Als je de golflengte op die manier berekent en je zou afronden zoals het zou horen dan zou je uitkomen op een veel nauwkeuriger golflengte dan je in de grafiek zou kunnen weergeven.

Je moet in je antwoord dus echt iets zeggen over de berekende golflengte.