Inloggen

Concertharp
havo 2022, 3e tijdvak, opgave 2
Vraag 7

Bij golven in een snaar is de voortplantingsrichting in de richting van de snaar en staat de uitwijking loodrecht op de snaar. Dit is dus een transversale golf.

Geluid is een drukgolf die zich door de lucht verplaatst. De drukvariaties staan hierbij niet loodrecht op de voorplantingsrichting maar in de richting van de voortplantingsrichting. De golven in de lucht zijn dus longitudinale golven.

Vraag 8

In een snaar geldt L = n·½·λ. In de grondtoon (n=1) is de snaarlengte (L) gelijk aan een halve golflengte. De golflengte is hier dus 2·0,379 = 0,758 m. Met de formule voor de golfsnelheid en de gegeven frequentie vinden we dan

v = f·λ

v = 440·0,758 = 333,52 ms-1

Afgerond is dit een snelheid van 334 ms-1.

Vraag 9

In de afbeelding hieronder staan de patronen van knopen en buiken die horen bij een staande golf in een snaar voor n=1 t/m n=5. De tweede boventoon betekent n=3.

Vraag 10

Tijdens een trilling van een staande golf verandert de positie van de knopen en de buiken niet. Dit betekent dat de plaatsen waar de amplitude nul is (knopen) en waar de amplitude maximaal is (buiken) op dezelfde plaats op de snaar liggen. Optie A vervalt dus sowieso. Bij het aanslaan is de amplitude in de buiken maximaal. Meteen daarna wordt de amplitude iets kleiner (C). Bij een kwart trillingstijd gaat de trilling door de evenwichtsstand en is de uitwijking heel eventjes nul, ook in de buiken (D). Een halve trillingstijd later bevindt de uitwijking zich precies aan de andere kant (B). Juiste antwoord is dus D.

Vraag 11

Door het intrappen van het pedaal komen de pinnetjes in contact met de snaar die daardoor op die plaats niet meer kan trillen. Op die plaats komt dus de knoop te liggen die eerst bij het uiteinde van de snaar lag. De snaarlengte wordt dus effectief kleiner door het intrappen van een pedaal. Dit betekent dat de golflengte (λ) ook kleiner wordt en als de golfsnelheid constant blijft betekent dit volgens f = v/λ dat de snaar met een grotere frequentie trilt en dus hoger zal klinken.

Vraag 12

  • Zie afbeelding onderaan. In het oscillogram lezen we af dat 4 trillingen 9,2 hokjes duren. Met 2,0 ms per hokje betekent dit voor de trillingstijd

    T = 9,2 · 2,0·10-3 / 4 = 4,6·10-3 s

    Voor de frequentie vinden we dan met f = 1/T

    f = 1 / 4,6·10-3 = 217,39 Hz

    Afgerond is dit 2,2·102 Hz.

  • In het oscillogram is geen zuiver sinusvormige grafiek te zien. Dit betekent dat het geen harmonische trilling is er dus niet alleen sprake is van een grondtoon maar ook van boventonen.

concertharp-1

concertharp-2Vraag over "Concertharp"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Concertharp

Huib Schouten vroeg op donderdag 23 mei 2024 om 08:55
Waarom geldt er bij 8 dat je de lengte keer een half moet doen en niet gewoon keer een?

Erik van Munster reageerde op donderdag 23 mei 2024 om 09:11
Omdat het een staande golf in een snaar is. Voor de grondtoon geldt dan altijd dat in de snaar een halve golflengte past. Om de golflengte (λ) te weten moet je de helft van de snaarlengte nemen.

Huib Schouten reageerde op donderdag 23 mei 2024 om 13:19
Dus de eerste boventoon is dan 1 en de tweede boventoon dan 1,5?

Erik van Munster reageerde op donderdag 23 mei 2024 om 13:30
Ik zei het verkeerd eerder: in de grondtoon is de snaarlengte 1/2 keer de golflengte (en niet andersom).

En ja, dan geldt dat in de eerste boventoon de snaarlengte 1 keer de golflengte is.

En in de tweede boventoon is de snaarlengte 1,5 keer de golflengte etc…


Op zondag 19 mei 2024 om 18:17 is de volgende vraag gesteld
bij 10 begrijp ik echt niet waarom het D is ik dacht C. Met vriendelijke groet, Steffi Das.

Erik van Munster reageerde op zondag 19 mei 2024 om 19:40
Een hele periode zou hetzelfde zijn als de aangeslagen snaar.

Een halve periode zou precies het spiegelbeeld zijn van de aangeslagen snaar (plaatje B).

Een kwart periode ligt precies tussen de aangeslagen snaar en een halve periode in. De trilling gaat op dat moment door de evenwichtsstand en bij een staande golf betekent dit dat de uitwijking eventje overal 0 is. Dit is plaatje C

Erik van Munster reageerde op zondag 19 mei 2024 om 19:41
Sorry:
amplitude overal 0 is plaatje D natuurlijk


Op woensdag 21 dec 2022 om 17:00 is de volgende vraag gesteld
bij vraag 9, waarom is de tweede boventoon n=3?

Erik van Munster reageerde op woensdag 21 dec 2022 om 19:26
De laagste toon (n=1) heet de grondtoon.

De tonen daarboven heten boventonen. n=2 is de eerste boventoon, n=3 is de tweede boventoon. Etc…