Inloggen

Cyclotron
vwo 2012, 2e tijdvak, opgave 5Vraag over "Cyclotron"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Cyclotron

Op donderdag 9 mei 2024 om 16:03 is de volgende vraag gesteld
Zou u misschien vraag 21 kunnen verduidelijken? Ik begrijp de stroomrichting niet. Volgens het antwoordmodel zou de stroom de richting van de protonen moeten zijn, maar bij beide punten is de richting tegenovergesteld.

Wanneer ik vanaf punt 2 naar links een draai maak, kom ik bij punt P (protonen) uit, wat wijst op de richting van de stroom. En als ik vanaf punt 1 een draai naar links maak, kom ik ook bij punt P uit. Beide richtingen zijn het tegenovergestelde van het antwoordenmodel

Erik van Munster reageerde op donderdag 9 mei 2024 om 16:46
Belangrijk bij deze opgave:
de protonen beginnen bij de protonenbron (P) in het midden en draaien dan vanaf daar rechtsom in een spiraal naar buiten. Dat is wat de stippellijn aangeeft. De stroomrichting is de snelheid van de protonen en is steeds langs de baan (stippellijn) gericht.


Op woensdag 24 apr 2019 om 12:09 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag 24 was mijn antwoord; er komt steeds dezelfde hoeveelheid bewegingsenergie bij, maar omdat de snelheid dus steeds groter wordt, is de toename (hoeveelheid van het totaal) steeds kleiner. Klopt dit ook of niet?

Erik van Munster reageerde op woensdag 24 apr 2019 om 12:45
Nee, je moet in je antwoord iets zeggen over dat de toename in kinetische energie steeds gelijk is maar een toename in kinetische energie is (0,5*m*v^2). Door het kwadraat in deze formule neemt v steeds langzamer toe (vanwege de wortel).

Staat ook in het correctievoorschrift. In principe moeten alle "bolletjes" die hier staan in je antwoord voorkomen als je alle punten wil scoren.


Op donderdag 17 mei 2018 om 10:56 is de volgende vraag gesteld
Kunt u nader uitleg geven over opdacht 24 want ik snap niet dat als de snelheid groter is er een kleinere snelheidstoename is.

Erik van Munster reageerde op donderdag 17 mei 2018 om 11:44
Bij elk stapje wordt er een vast hoeveelheid energie toegevoegd aan de kinetische energie van het deeltje waardoor de snelheid toeneemt. Voor de kinetische energie gel;dt:

Ek = 1/2 * m * v^2

Voor de snelheid volgt hieruit

v = wortel (2 Ek / m)

Als je hier een grafiek van zou maken met horizontaal Ek en verticaal de snelheid krijg je een typische wortelgrafiek: Een gekantelde parabool die in het begin steil loopt en in de loop van de tijd steeds platter loopt. Dit betekent dat als je de kinetische energie steeds met een vast stapje laat toenemen, dat de snelheid steeds minder snel toeneemt.


Op maandag 13 mrt 2017 om 15:55 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag 21 staat in de uitwerking:
Uit een richtingsregel volgt
dat in beide halve cirkels het magneetveld in dezelfde richting staat
(namelijk het papier uit gericht).

welke richtingsregel wordt hier bedoeld?

Erik van Munster reageerde op maandag 13 mrt 2017 om 16:28
De richtingsregel die hier bedoeld wordt is de linkerhandregel:

- Gestrekte vingers wijzen de stroomrichting aan
- Handpalm vangt de magnetische veldlijnen op
- Je gestrekte duim wijst de richting van de lorentzkracht aan.

(Bij vragen over de lorentzkracht heb je vrijwel altijd de linkerhandregel nodig)