Inloggen

Dynamo van Clarke
havo 2004, 1e tijdvak, opgave 3Vraag over "Dynamo van Clarke"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Dynamo van Clarke

Op maandag 3 apr 2023 om 19:13 is de volgende vraag gesteld
Bij opdracht 1 zie je bij t= 0,022s in figuur 2 toch geen piek? In het antwoordenmodel staat dat de fluxverandering per tijdseenheid daar het hoogst is, maar de lijn zit bijna op de x-as. Hoe kan het dat de fluxverandering daar toch wel maximaal is?

Erik van Munster reageerde op maandag 3 apr 2023 om 19:34
Bij de eerste vraag (vraag 10) vragen ze waarom de spanning daar het hoogst is. Inductiespanning hangt af van de fluxverandering, niet van de flux zélf. Je moet dus niet kijken naar de toppen in de grafiek maar naar de plaats waar de grafiek het steilste loopt. Dit is bij 0,022 s en dit is inderdaad vlakbij de x-as.