Inloggen

Exploderende draad
havo 2022, 1e tijdvak, opgave 5




Vraag 22

Met de gegeven weerstand van een draad en de soortelijke weerstand van koper (Binas tabel 8) kunnen we het oppervlak van de doorsnede berekenen. Voor de weerstand van een draad geldt R = ρL/A. Omschrijven geeft

A = ρ·L / R

Invullen van

ρ = 17·10-9 Ωm
L = 80 m
R = 35 Ω

geeft

A = 17·10-9 · 80 / 35 = 3,886·10-8m2

Voor de straal vinden we dan met A = πr2

r = √(A/π)

r = √(3,886·10-8/π) = 1,112·10-4 m

De diameter is twee keer de straal en dus 2,224·10-4 m. Dit is afgerond 0,22 mm dus meer dan 3 keer zo dik als een mensenhaar (0,060 mm).





Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.






Vraag over "Exploderende draad"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Exploderende draad

Over "Exploderende draad" zijn nog geen vragen gesteld.