Inloggen

Gasmeter
vwo 2010, 1e tijdvak, opgave 3Vraag over "Gasmeter"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Gasmeter

Op donderdag 13 apr 2023 om 17:52 is de volgende vraag gesteld
waar zijn de antwoorden van 12 13 14 ? ik zie allen het antwoord van 11.

Erik van Munster reageerde op donderdag 13 apr 2023 om 18:36
Antwoorden waren weggevallen. Staan er nu wel. Dank voor je berichtje.


Op zondag 21 nov 2021 om 17:06 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik snap niet zo goed waarom er bij vraag 14 afgerond wordt op 3 significante cijfers bij de het eindantwoord. De gegevens die we gebruiken zijn 7,0 en 15 graden celcius (beide 2 sign. cijfers), en 2000 m^3. (4 sign cijfers).

Wordt er op 3 sign. cijfers afgerond omdat de celcius eerst omgerkend moest worden naar Kelvin? Of mis ik iets in de algemene significantie regels?

Erik van Munster reageerde op zondag 21 nov 2021 om 21:04
Klopt. Het komt door het omrekenen naar Kelvin. Dit doe je door er 273 bij op te tellen en bij optellen kijk je naar het aantal cijfers achter de komma. 7 graden celsius is 280 K (allebei geen cijfers achter de komma) en als je verder rekent zijn het inderdaad 3 significante cijfers.


Op dinsdag 23 apr 2019 om 16:14 is de volgende vraag gesteld
Hoe weet je bij vraag 14 dat naast p, ook n gelijk blijft? Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op dinsdag 23 apr 2019 om 16:30
Gasmoleculen worden uiteindelijke verbrand. Bij deze verbranding komt warmte vrij en dit is wat er "gebruikt" wordt door een huishouden. Elk gasmolecuul dat verbrand wordt levert deze warmte. Het "gasverbruik" dus is eigenlijk hoeveel moleculen gas er gebruikt worden.

n staat voor het aantal mol gas en dus voor het aantal moleculen. Bij je berekening ga je er dus van uit dan n constant blijft.

Op dinsdag 23 apr 2019 om 16:54 is de volgende reactie gegeven
Maar hoe weet je dat er vanuit mag gaan dat n constant blijft? Want u zegt dat moleculen verbrand worden, dan blijft n toch niet gelijk?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 23 apr 2019 om 17:34
Klopt, maar de verbranding is nádat de gasmeter gepasseerd is. Het aantal mol gas dat langs de gasmeter moet is gelijk.


Op maandag 22 apr 2019 om 16:12 is de volgende vraag gesteld
In opgave 2C4 van voorbeeldtentamen 3 van het CCVX wordt gevraagd de ontbrekende lijnen in een p'V-grafiek te tekenen. Hoe weet ik of deze recht of gebogen moeten zijn?

Erik van Munster reageerde op maandag 22 apr 2019 om 17:03
Voor een afgesloten hoeveelheid ideaal gas geldt bij een constante temperatuur:

p*V = constant

Hieruit volgt

p = constante * 1/V

p en V zijn dan dus omgekeerd evenredig en de vorm van de grafiek die hoort bij een omgekeerd evenredig verband is een kromme lijn.


Op maandag 19 nov 2018 om 23:07 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik heb alleen opgave 12 uit Gasmeter goed. Er is iets goed misgegaan merkte ik tijdens het nakijken. Ik begreep ook niet hoe zij aan die antwoorden kwamen. Ze kwamen ook bij 13 en 14 met vreemde formules waarvan ik niet zelf op zou komen en ik niets eens weet of ze wel in BINAS staan. Zou u vraag 11, 13 en 14 stapsgewijs kunnen uitleggen? Alvast bedankt.

Erik van Munster reageerde op maandag 19 nov 2018 om 23:54
Wel belangrijk: het onderwerp van deze vraag (gassen en gaswetten) hoorde in 2010 bij het centraal examen maar nu niet meer. Je hoeft dit onderwerp en de bijbehorende formules dus niet meer te kennen voor het CE.

Kijk even na of je dit echt moet kennen van school voor je schoolexamen. Zo ja dan help ik je uiteraard verder...