Inloggen

Gasmeter
vwo 2010, 1e tijdvak, opgave 3


Download hierboven de originele pdf van het examen waar deze opgave in staat en de bijbehorende uitwerkbijlage. "Gasmeter" is de 3e opgave in dit examen. Als je de opgave gemaakt hebt kun je jezelf nakijken met het correctievoorschrift.

Kom je er zelf niet uit? Dan kun je hieronder je vraag stellen.

Vraag over "Gasmeter"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Gasmeter

Op dinsdag 23 apr 2019 om 16:14 is de volgende vraag gesteld
Hoe weet je bij vraag 14 dat naast p, ook n gelijk blijft? Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op dinsdag 23 apr 2019 om 16:30
Gasmoleculen worden uiteindelijke verbrand. Bij deze verbranding komt warmte vrij en dit is wat er "gebruikt" wordt door een huishouden. Elk gasmolecuul dat verbrand wordt levert deze warmte. Het "gasverbruik" dus is eigenlijk hoeveel moleculen gas er gebruikt worden.

n staat voor het aantal mol gas en dus voor het aantal moleculen. Bij je berekening ga je er dus van uit dan n constant blijft.

Op dinsdag 23 apr 2019 om 16:54 is de volgende reactie gegeven
Maar hoe weet je dat er vanuit mag gaan dat n constant blijft? Want u zegt dat moleculen verbrand worden, dan blijft n toch niet gelijk?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 23 apr 2019 om 17:34
Klopt, maar de verbranding is nádat de gasmeter gepasseerd is. Het aantal mol gas dat langs de gasmeter moet is gelijk.


Bekijk alle vragen (3)Op maandag 22 apr 2019 om 16:12 is de volgende vraag gesteld
In opgave 2C4 van voorbeeldtentamen 3 van het CCVX wordt gevraagd de ontbrekende lijnen in een p'V-grafiek te tekenen. Hoe weet ik of deze recht of gebogen moeten zijn?

Erik van Munster reageerde op maandag 22 apr 2019 om 17:03
Voor een afgesloten hoeveelheid ideaal gas geldt bij een constante temperatuur:

p*V = constant

Hieruit volgt

p = constante * 1/V

p en V zijn dan dus omgekeerd evenredig en de vorm van de grafiek die hoort bij een omgekeerd evenredig verband is een kromme lijn.


Op maandag 19 nov 2018 om 23:07 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik heb alleen opgave 12 uit Gasmeter goed. Er is iets goed misgegaan merkte ik tijdens het nakijken. Ik begreep ook niet hoe zij aan die antwoorden kwamen. Ze kwamen ook bij 13 en 14 met vreemde formules waarvan ik niet zelf op zou komen en ik niets eens weet of ze wel in BINAS staan. Zou u vraag 11, 13 en 14 stapsgewijs kunnen uitleggen? Alvast bedankt.

Erik van Munster reageerde op maandag 19 nov 2018 om 23:54
Wel belangrijk: het onderwerp van deze vraag (gassen en gaswetten) hoorde in 2010 bij het centraal examen maar nu niet meer. Je hoeft dit onderwerp en de bijbehorende formules dus niet meer te kennen voor het CE.

Kijk even na of je dit echt moet kennen van school voor je schoolexamen. Zo ja dan help ik je uiteraard verder...