Inloggen

Gasniveau meten
havo 2023, 1e tijdvak, opgave 1
Vraag 1

De stookwaarde van vloeibaar propaan staat in de opgave (13,8 kWh kg-1). Voor 6,1 kg betekent dit voor de totale energie

E = 6,1 · 13,8 = 84,18 kWh

Uit P = E/t volgt dan voor de tijd die de barbeque kan branden op een gevulde gasfles
t = E/P = 84,18 / 15 = 5,612 uur

Dit is gelijk aan 5 uur en 37 minuten. Afgerond 5,6 uur.

Omdat het vermogen in kW en de stookwaarde in kWh staat hoeven we niet om te rekenen naar Joule en krijgen we het antwoord in uren.

Vraag 2

De faseovergang van vloeibaar naar gas heet verdampen.

De faseovergang van gas naar vloeibaar heet condenseren.

Vraag 3

Bij een volle fles is het volume gas boven de vloeistof kleiner dan dan bij een lege fles. Dit betekent dat de lengte van de staande golven en dus ook de golflengten kleiner zijn. Als we aannemen dat de golfsnelheid (v) in het gas gelijk blijft betekent een kleinere golflengte (λ) een hogere frequentie (f). Als Hans gelijk zou hebben zou de frequentie van een volle fles dus hoger moeten zijn dan die van een lege fles. Dit is duidelijk niet zo in figuur 2: een volle fles heeft juist een lagere frequentie.

Vraag 4

In figuur 5 zijn in totaal 4 buiken te zien corresponderend met 4 halve golflengtes. In totaal passen er dus twee hele golflengtes in de omtrek van de fles. Voor de golflengte geldt dan

λ = ½·0,72 = 0,36 m

Uit v = f·λ volgt dan voor de voortplantingssnelheid van de golven

v = 1500 · 0,36 = 540 ms-1

In Binas tabel 15A vinden we dat de geluidssnelheid in staal gelijk is aan 5,1·103 ms-1. Dit is bijna 10 keer zo veel. De golfsnelheid in de verklaring van Sanne komt hier duidelijk niet mee overeen.

Vraag 5

Zie afbeelding hieronder. Tussen de blauwe stippellijntjes staan steeds 5 trillingen. Te zien is dat 55 trillingen 43 ms duren. Voor de trillingstijd vinden we dan

T = 43·10-3 / 55 = 7,818·10-4 s

Met f = 1/T vinden we dan voor de frequentie

f = 1/7,818·10-4 = 1279 Hz

In de grafiek van figuur 2 lezen we dan af dat de fles voor 46% gevuld is.


gasniveau-1Vraag over "Gasniveau meten"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Gasniveau meten

Over "Gasniveau meten" zijn nog geen vragen gesteld.