Inloggen

Gebitsfoto
havo 2024, 2e tijdvak, opgave 5
Vraag 21

Als we omrekenen van elektronvolt naar Joule vinden we voor de fotonenergie

Ef = 85·103 · 1,6022·10-19 = 1,36187·10-14 J

Met Ef = h·f en de constante van Planck (h, Binas tabel 7) vinden we dan voor de frequentie

f =1,36187·10-14 / 6,62607·10-34 = 2,055·1019 Hz

Voor de golflengte vinden we dan met λ = c/f en de lichtsnelheid (c, Binas tabel 7)

λ = 2,9979·108 / 2,055·1019 = 1,4586·10-11 m

Dit is afgerond een golflengte van 0,015 nm en valt binnen het genoemde gebied.

Vraag 22

Een stroomsterkte van 6,0 mA betekent een lading van 6,0 mC per seconde. De lading van een elektron is 1,6022·10-19 C dus het aantal elektronen per seconde is dan

nelektronen = 6,0·10-3 / 1,6022·10-19 = 3,7449·1016 s-1

Één op de honderd elektronen maakt een foton vrij. Het aantal fotonen dat per seconde vrijkomt is dus

nfotonen = 1/100 · 3,7449·1016 = 3,7449·1014 s-1

Afgerond zijn dit 3,7·1014 fotonen per seconde.

Vraag 23

16,7 s lang een vermogen van 2,6·10-4 W betekent een totale geabsorbeerde energie van

Eabs = 16,7 · 2,6·10-4 = 4,342·10-3 J

Voor de dosis vinden we dan met D = Eabs/m

D = 4,342·10-3 / 1,5 = 2,8947 Gy

Afgerond is dit een stralingsdosis van 2,9 mGy.

Vraag 24

Het implantaat is op de foto vrijwel wit en veel lichter dan een originele kies. Dit betekent dat er op die plaats minder straling is terecht gekomen en dus dat het implantaat meer straling heeft geabsorbeerd. Hoe kleiner de halveringsdikte van een materiaal hoe meer straling wordt geabsorbeerd. Het implantaat heeft dus een kleinere halveringsdikte dan de originele kies.
gebitsfoto-1Vraag over "Gebitsfoto"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Gebitsfoto

Over "Gebitsfoto" zijn nog geen vragen gesteld.