Inloggen

Goudlokje
vwo 2024, 1e tijdvak, opgave 2
Vraag 6

Als we de derde wet van Kepler omschrijven vinden

r3 = G·M·T2 / 4π2

De massa (M) is de zonsmassa (Binas tabel 32C):

M = 1,9884·1030 · 0,67 = 1,33228·1030 kg

Voor de omlooptijd omrekend naar seconden vinden we

T = 36·24·60·60 = 3,1104·106 s. Invullen van

G = 6,67384·10-11 (Binas tabel 7)
M =1,33228·1030 kg
T = 3,1104·106 s

geeft

r3 =2,1789·1031 m3

r = 2,7931·1010 m

Afgerond is dit inderdaad 2,8·1010 m.

Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Goudlokje"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Goudlokje

Over "Goudlokje" zijn nog geen vragen gesteld.