Inloggen

Kampeerbrander op hout
havo 2024, 1e tijdvak, opgave 2
Vraag 5

De energie die nodig is om 400 g water van 10 °C naar 100 °C te verwarmen berekenen we met de soortelijke warmte van water (Binas tabel 11: cwater=4,18·103 J/kg°C). We vinden

Q = c·m·ΔT

Q = 4,18·103 · 0,400 · 90 = 1,5048·105 J

Voor het verwarmen is 18 g hout verbrand. Met de stookwaarde van hout (Binas tabel 28B: rm = 16·106 J/kg) vinden we

Etotaal = rm · m = 16·106 · 18·10-3 = 2,88·105 J

Voor het rendement vinden we dan met η = Q / Etot

η = 1,5048·105 / 2,88·105 = 0,5225

Dit betekent een rendement van afgerond 52%. Aan de eerste ontwerpeis (η>40%) is dus voldaan.kampeerbranderhout-1
Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Kampeerbrander op hout"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Kampeerbrander op hout

Over "Kampeerbrander op hout" zijn nog geen vragen gesteld.