Inloggen

Kangoeroesprongen
havo 2015, 1e tijdvak, opgave 4
Vraag 18

Zie afbeelding hieronder. Ten opzichte van het draaipunt (D) werken er twee krachten die met elkaar in evenwicht zijn. Dit betekent dat de hefboomwet moet gelden en dat de momenten linksom en rechtsom gelijk aan elkaar moeten zijn. Voor een moment (draaikracht) geldt M = F·r, met F de grootte van een kracht en r de arm. De arm van een kracht is de kortste afstand tussen de krachtlijn en het draaipunt, hieronder aangegeven in het groen. In deze situatie geldt dus

Fpees · rFpees = FN · rFN

In de tekening is duidelijk te zien dat de arm van de kracht die de pees uitoefent (rFpees) veel kleiner is dan de arm van de normaalkracht (rFN). Dit betekent dan Fpees veel groter moet zijn dan FN.kangoeroesprongen-1
Als je de complete uitleg wil zien moet je eerst inloggen.


Vraag over "Kangoeroesprongen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Kangoeroesprongen

Over "Kangoeroesprongen" zijn nog geen vragen gesteld.