Inloggen

Kitmarker
havo 2021, 1e tijdvak, opgave 3
Vraag 13

In de opgave staat dat tritium (31H) een β-straler is. In Binas tabel 25 is te zien dat het gaat hier om β-+ zou hier onmogelijk zijn). De vervalvergelijking wordt dan

31H → 32He + 0-1β

Vraag 14

Voor de energie van de fotonen geldt Ef = h·f. Voordat we de frequentie (f) kunnen uitrekenen moeten we eerst de energie omrekenen van eV naar Joule

2,5 eV ·1,6022·10-19 = 4,0055·10-19 J

Voor de frequentie vinden we dan met de constante van Planck (h = 6,6261·10-34 zie Tabel 7)

f = Ef / h

f = 4,0055·10-19 / 6,6261·10-34

f = 6,0450·1014 Hz

Afgerond op twee cijfers is dit een frequentie van 6,0·1014 Hz.

Vraag 15

Het deeltje komt van links en zou, als er geen kracht zou werken, boven de kern langs naar rechts bewegen in een rechte horizontale lijn. Een β--deeltje (elektron) is negatief en de kern is positief. Tegengestelde elektrische ladingen trekken elkaar aan en het deeltje zal dus naar beneden afgebogen worden. Situatie D is dus de juiste.

Vraag 16

In Binas tabel 19B staan de verschillende soorten elektromagnetische straling. In de 3e kolom van rechts kun je de energie van de fotonen aflezen. 10-2 MeV is gelijk aan 104 eV. In de tabel zie je dat dit röntgenstraling is (antwoord B).

Vraag 17

In de grafiek (figuur 2) lezen we af dat als er geen aluminium is er 6,0·103 deeltjes per minuut gemeten worden. 1,00·103 hiervan zijn afkomstig van achtergrondstraling en er zijn dus 5,0·103 deeltjes per minuut afkomstig van de kitmarker. De halveringsdikte is de dikte waarbij nog maar de helft hiervan (dus 2,5·103 deeltjes per minuut) gemeten worden. De metingen in de grafiek zijn gemeten mét achtergrondstraling dus in de grafiek moeten we de achtergrondstraling hierbij optellen. De halveringsdikte is dus de dikte waarbij het aantal deeltjes per minuut gelijk is aan

2,5·103 + 1,00·103 = 3,5·103

Zie hieronder: We lezen af dat dit bij een dikte van 1,45 mm is. Afgerond op twee cijfers is dit 1,5 mm.

Vraag 18

In de opgave staat dat er per seconde 1,25·103 fotonen geabsorbeerd worden met ieder een energie van 1,6·10-15 J. Dit is bij elkaar een energie van

1,25·103 · 1,6·10-15 = 2,0·10-12 J per seconde

Wanneer de kitmarker iedere dag 8 uur (28800 s) in de broekzak wordt gedragen is dit een geabsorbeerde energie van

28800 · 2,0·10-12 = 5,76·10-8 J per dag

Als de persoon elke dag van het jaar de kitmarker in zijn zak heeft is dit een totale jaarlijkse energie van

365 · 5,76·10-8 = 2,1024·10-5 J

Voor de dosisequivalent geldt

H = wR·E/m

Invullen van

wR = 1 (want β-straling)
E = 2,1024·10-5 J
m = 0,15 kg

geeft dan

H = 1,4016·10-4 Sv

Dit is afgerond 0,14 mSv en veel minder dan de toegestane jaarlijkse equivalente dosislimiet van 50 mSv.
kitmarker-1Vraag over "Kitmarker"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Kitmarker

Over "Kitmarker" zijn nog geen vragen gesteld.