Inloggen

Leeslamp
vwo 2008, 2e tijdvak, opgave 5Vraag over "Leeslamp"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Leeslamp

Op maandag 15 feb 2021 om 18:55 is de volgende vraag gesteld
kunt u opdracht 20 misschien uitleggen/

Erik van Munster reageerde op maandag 15 feb 2021 om 22:21
Er wordt gevraagd naar de maximale opbrengst. In de opgave staat dat dit de lichthoeveelheid (in lux) is gedeeld dior het elektrische vermogen.

Elektrische vermogen kun je voor elke stand uitrekenen met P=U*I met U=230V. Als je dit doet voor elk van de standen en voor elke stand de verkichtingssterkte deelt door P kom je er vanzelf achter bij welke stand dit getal het hoogst is.

Tabelletje met alle berekeningen staat ook in het correctievoorschrift.

(Let op: groot deel van deze examenvraag gaat over licht en optica. Dit is een onderwerp dat nu niet meer bij de officiele examenstof hoort en dat je dus niet hoeft te kennen)