Inloggen

Lutetium-177
havo 2021, 3e tijdvak, opgave 1
Vraag 1

De isotoop Lutetium-177 staat niet in Binas tabel 25 maar in de opgave staat dat het vervalt via β--verval met γ. Atoomnummer van Lutetium is 71 (zie bv Binas tabel 25 of 40A) en de vervalvergelijking wordt dus

17771Lu → 17772Hf + 0-1β + 00γ

Vraag 2

De dracht van α- en β-straling is te klein om buiten het lichaam te komen. Beide worden dus binnen het lichaam al geabsorbeerd voordat ze kunnen worden waargenomen. Het doordringend vermogen van γ-straling is juist hoog en deze straling kan juist wel buiten het lichaam gedetecteerd worden. Juiste antwoord is dus optie D.

Vraag 3

Voor de fotonenergie geldt Ef = h·f. Als we hier voor de frequentie f = c/λ invullen wordt dit

Ef = h·c / λ

Als we de formule omschrijven kunnen we de golflengte uitrekenen.

λ = h·c / Ef

Invullen van

h = 6,6261·10-34 (Binas tabel 7)
c = 2,9979·108 (Binas tabel 7)
Ef = 7,05·10-14 J

geeft

λ = 2,8176·10-12 m

Afgerond op drie cijfers is dit 2,82·10-12 m.

Vraag 4

De activiteit moet zijn afgenomen tot één duizendste van de beginactiviteit. Dit is 0,1 %. Elke halveringstijd halveert de activiteit. We moeten dus kijken hoeveel keer je moet halveren tot je op 0,1% zit.

1 halveringstijd: 50 %
2 halveringstijden: 25 %
3 halveringstijden: 12,5 %
4 halveringstijden: 6,25 %
5 halveringstijden: 3,125 %
6 halveringstijden: 1,5625 %
7 halveringstijden: 0,78125 %
8 halveringstijden: 0,390625 %
9 halveringstijden: 0,1953125 %
10 halveringstijden: 0,09765625 %

Het duurt dus 10 halveringstijden tot de activiteit is gedaald tot onder de 0,1 % van de beginactiviteit. 10 keer de halveringstijd is

10 · 6,7 dagen = 67 dagen.

Vraag 5

In de opgave staat dat de intensiteit omgekeerd kwadratisch evenredig is met de afstand. Dit betekent dat als de afstand 2 keer zo groot wordt dat de intensiteit 22 keer zo klein wordt. Als de afstand van 1 m naar 2 m gaat wordt de intensiteit dus 4 keer zo klein.

Vraag 6

In Binas tabel 28F staat dat de halveringsdikte (d½) van beton voor straling van 0,05 MeV gelijk is aan 0,75 cm. Voor een muur 10,5 cm vinden we dan dat d/d½ gelijk is aan 10,5 / 0,75 = 14. De stralingsintensiteit wordt dan

I = I0 · ½d/d½

I = I0 · ½14

I = I0 · 6,10352·10-5

De intensiteit neemt dus af tot afgerond 0,006% van de beginintensiteit.


Vraag over "Lutetium-177"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Lutetium-177

Over "Lutetium-177" zijn nog geen vragen gesteld.